Måndag den 24 september kl. 13.30

Det framtida äpplet – växtförädling och sortförsök


Studiebesök vid Sveriges Lantbruksuniversitets växtförädlingsinstitution Balsgård i Fjälkestad.
Du får en inblick i hur nya äppelsorter tas fram och får information om vad som händer på denna institution nära staden.
Samling:           Samåkning från ChriPU, Föreningsgatan, kl. 13.00, anmäl behov av detta eller kör själv bil eller cykel. Bussförbindelse saknas.
Ansvarig:         Eva Borg Brufors, 0720-49 50 32.
Deltagarantal:  Max 20 personer.