09 Släktforskning (endast för nybörjare)
Vi lär oss släktforskningensgrunder med dator.Viss datorvana krävs. Max. 10 deltagare.
Tid: Onsdagar kl. 13.30–16.00 varje vecka, åtta träffar.
Pris: 800 kronor inkl. kurslitteratur och tillgång till kyrkoböckerna på internet
under kursen och hemma.
Ni använder egen bärbar dator under kursen.
Start: 24 februari 2021.
Ledare: Mats J Larsson,
0703-72 75 01, humberlarsson@gmail.com.

10 Släktforskning – Mats frågelåda
Vi diskuterar frågor som lämnats i förväg och löser släktforskningsproblem.
Företräde för dem som deltagit i frågelådan tidigare.
Max. 6 deltagare i varje grupp.
Grupp 1 tre timmar måndagar 09.30-12.00, datum 8/3, 19/4, 31/5.
Grupp 2 tre timmar måndagar 09.30-12.00, datum 15/2, 29/3, 10/5.
Mats J Larsson, 0703-72 75 01, humberlarsson@gmail.com.

11 Politik – Världspolitiska frågor
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och
världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala
förhållanden och religioners inverkan. Vi vill också öka vår förmåga
att kritiskt granska medierapportering och få bättre balans i våra
värderingar. Vi inriktar oss framförallt på länder och områden där
politisk turbulens förekommer.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 9 februari 2021
Ledare: Kent Kristoffersson, 0738-08 87 04,
kentk.sf@gmail.com.

12 Politik – Aktuellt inom EU
Tonvikt läggs på ekonomi och utrikespolitik.
Tid: Onsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 10 februari 2021.
Ledare: Jan-Åke Carlsson, 0733-02 66 62,
janake.carlsson40@gmail.com.

13 Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid
Under kalla kriget hade Sverige relativt sett en av världens i förhållande
till folkmängden starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter
och kunde därför hålla en egen säkerhetspolitisk linje.
Många lever kvar i den uppfattningen. Men säkerhetsläget idag
är helt annorlunda och oförutsägbart, samtidigt som försvaret är
nästan avrustat.
Tid: Torsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 18 februari 2021
Ledare: Lennart Arvidsson, 0700-91 77 27,
lennart_arvidsson@tele2.se

14 Demokrati
Är demokratin som styrelseform i fara?
På senare år har denna fråga varit mycket aktuell i massmedia. Vi
studerar människan som samhällsbyggare och de styrsystem och
regler som garanterar samhällets fortbestånd. Vi kommer in på olika
politiska ideologier. Cirkeln avser framför allt nutida samhällssystem.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, jämna veckor. Obs ny dag & tid!
Start: 10 februari 2021
Ledare: Torsten Jeppsson, 0706-60 39 37,
torsten.jeppsson@gmail.com.

15 Nedslag i historien, lokalt, regionalt och på riksnivå
Hur påverkades folk lokalt och regionalt av krig, farsoter och politiska
beslut tagna på riksnivå? Och vilka tolkningar görs idag? Vi gör nedslag
på vikingatid/medeltid/16- 17- 18-hundratal samt under andra
världskriget. I anslutning till temat kommer vi också att göra studiebesök
i närområdet.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, udda veckor
Start: 16 februari 2021
Ledare: Bengt Kjellgren, 0733-663862, kjellgren.bengt2@gmail.com

16 Filmcirkel
Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen.
Max. 18 deltagare.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 16 februari 2021.
Ledare: Janos Padar, 0728-88 22 75, janos.padar@icloud.com.

17 Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter
och lär!
Tid: Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 11 februari 2021.
Ledare: Bertil Larsson, 0725-87 10 02, larssonbertil43@gmail.com.
Bertil kommer att medverka på distans genom att skriftligt bidra med
uppslag och underlag i samarbete med deltagarna.

18 Litteraturkunskap
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med
olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare
och ger och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla
eller lånar på bibliotek.
Tid: Tisdagar, kl. 13.00, jämna veckor.
Start: 9 februari 2021.
Ledare: Britt-Marie Dahlman, 0709-36 00 14,
dahlman.brittmarie@gmail.com.

19 Litterära seminarier
Vi jämför kvinnliga och manliga författare från olika sekler och ser
på språkets utveckling.
Tid: Torsdagar kl. 13.00, jämna veckor.
Start: 11 februari 2021.
Ledare: Nils-Eric Sandberg, 044-21 26 70,
n_e_sandberg@hotmail.com.

20 Språk, Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och
samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 16 februari 2021 på Vilan.
Ledare: Moira Uggla, 0733-30 66 84, moira.b.uggla@gmail.com.

21 Språk, Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och
samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 9 februari 2021 på Vilan.
Ledare: Moira Uggla, 0733-30 66 84,
moira.b.uggla@gmail.com.

22 Språk, Tyska för nybörjare
För dig som läst tyska i skolan för länge sedan, men inte använt
språket särskilt mycket, erbjuder vi nu en cirkel för nybörjare med
inriktning på språkförståelse, uttal och samtal i turistsammanhang.
Cirkeldeltagarna väljer nivå, inriktning, ämnen och studiemateriel
tillsammans.
Känner du dig mer avancerad finns vår traditionella cirkel i tyska
(se ovan nr 20 och 21).
Tid: Tisdagar kl 13.30, udda veckor
Start: 16 februari 2021.
Ledare: Birgitta Dérand, 0732-221314, derand@tele2.se.

23 Språk, Franska
Vi läser franska noveller, hjälps åt med översättningar, uttal och
grammatik. Vi samtalar även kring aktuella tidningsartiklar.
Max. 12 deltagare.
Tid: Torsdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 11 februari 2021.
Ledare: Inger Callmer, 0708-28 81 63,
inger.callmer49@gmail.com.

24 Språk, Danska för svenskar
Vi läser, samtalar och gör nedslag i dansk kultur och samhälle,
samt studerar språkfällor.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 9 februari 2021.
Ledare: Ulla Damsholt, 0706-78 31 43, ulla.damsholt@hotmail.com.

25 Språk, Engelsk konversation
Vi läser en bok och samtalar om den.
Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill
använda det engelska språket.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 17 februari 2021.
Ledare: Bodil Carle Smedley, 0738-48 82 05,
bodilcarle@hotmail.com.

26 Språk, Engelsk konversation i Åhus
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa.
Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill
använda det engelska språket.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 9 februari 2021.
Ledare: Lisbeth Larsson, 0728-76 78 40, gladavjord@hotmail.com.

27 Språk, Grekiska och latinska låneord
Antikens kultur och historia. Material: Ebbe Vilborgs bok,
Rena Grekiskan.
Tid: Fredagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 12 februari 2021.
Ledare: Gun Lindahl, 044-31 09 24, 0760-75 96 85,
gun.m.lindahl@gmail.com.

28 Kristen tro utifrån Bibeln
Vi samtalar och letar efter trovärdiga svar på våra livsfrågor.
Tid: Onsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 3 mars 2021.
Ledare: Alve Svensson, 0703-75 76 81, alvesvensson@gmail.com.

29 Hälsobringande Natur och Trädgård
Naturen och trädgården har i alla tider ansetts hälsobringande.
Människans välbefinnande och hälsa är beroende av hur samhället
ser ut och hur vi lyckas leva vårt liv där.
Miljöpsykologisk forskning visar att vistelse i naturområden,
parker och trädgårdar har betydelse för våra upplevelser av hälsa
och ger samtidigt återhämtning och ökad livskvalité.
Vi samtalar om och delar erfarenheter av att vistas i natur och
trädgård.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, jämn vecka.
Start: 10 februari 2021.
Ledare: Britta Lena Engström, 0733-448840,
brittalenaeng@gmail.com.

30 Vårens fåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed.
Start: Torsdagen 4 mars 2021 kl. 10.00 introduktionsträff. Plats
meddelas senare. Övriga träffar utomhus och tider bestäms vid
introduktionsträffen.
Ledare: Nils Waldemarsson, 0706-52 63 11,
nils.waldemarsson@tele2.se.

31 Vårens växter
Några naturvandringar i Kristianstadstrakten när naturen är som
vackrast. Max. 25 deltagare.
Naturvandringen ordnas vid tre tillfällen.
Torsdagar kl. 09.30
Start: 20 maj 2021, vid Naturums parkeringsplats.
Ledare: Kjell-Arne Olsson, 0733-7454994,
kjell-arne.olsson@tele2.se

32 Träden gör parken – eller?
Vi gör nedslag in natura i några av Kristianstads parker. Vi kan
t.ex. undra varför parken och träden är där? När är de finast?
Efter första cirkeltillfället är vi utomhus. Max. 12 deltagare.
Tid: Tisdagar kl. 10.00 udda veckor
Start: 30 mars 2021 (13/4, 27/4, 11/5, 25/5).
Ledare: Karin Bergendal, 0738-003667, k.bergendal@gmail.com.

33 Vill du veta mer om smycken?
Vi ökar kunskapen kring dina egna smycken, köpta som
ärvda. Ser också på smycken ur ett historiskt perspektiv.
Hur ser jag skillnad på olika sorters pärlor, ädelstenar eller
metaller? Hur sköter jag bäst mina smycken ?
Tid: Tisdagar kl. 10.00 jämna veckor
Start: 9 februari 2021.
Ledare: Maj-Britt Nilsson, 0708-237538,
mbvivekanilsson@gmail.com.

34 Papperskul!
Papper har genom historien använts till både nytta och nöje.
I denna cirkel får du lära dig att använda olika tekniker för att göra
askar, korgar och olika slags kort, t.ex. gratulationskort. Medtag
stor och liten sax, penna, sudd, linjal (30 cm) och ett kollegieblock.
Max. 6 deltagare
Tid: Måndagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: Ej fastslaget datum.
Ledare: Ann-Christine Nilsson, 0702-227715, s.peter.nilsson@gmail.
com.

35 Jag kan inte laga mat!
(För nya eller gamla deltagare)
För dig, man, som nästan aldrig har stått vid spisen. Nu har du chansen
att hos Tina i Gualöv, tillsammans med enbart män, få lära dig grunderna
i praktisk matlagning. Ni lagar lunchmaten och äter den sedan tillsammans.
Allt under Tinas ledning. Max. 12 deltagare.
Tid: Måndagar 10.00-14.00,
udda veckor, 4 tillfällen.
Datum: 1/2, 15/2, 1/3 och 15/3
Pris: 1000:- plus råvarukostnad
(beroende på vad ni lagar)
Lokal: Tinas kök i Gualöv, Sigrids väg 13.
Start: 1 februari 2021.
Ledare: Tina Nilsson, 0702-257616, kockahostina@gmail.com
 

Anmäl dig här     


 

.