CHRIPU'S  STUDIECIRKLAR


För att delta i av ChriPU arrangerade studiecirklar måste du vara ChriPU-medlem. Klicka här och du får alla detaljer om medlemsskapet och kan ordna den saken direkt!

Cirkelavgift, normalt 150 kr, betalas till bankgiro 872-7489 så snart du fått besked att du antagits, dock senast vid andra cirkeltillfället. Ange namn och cirkelnummer när du betalar.

En studiecirkel startar om tillräckligt antal medlemmar anmäler sig. Detagarantalet i studiecirklarna är begränsat till 20, inklusive ledare, om inte annat anges. Normalt omfattar alla cirklar 6 x 3 timmar.

Om fler personer än det maximala antalet anmäler sig till en studiecirkel, görs ett slumpmässigt urval mellan dem som anmält sig t o m sista anmälningsdagen.

Det går att anmäla sig efter sista anmälningsdag  om det finns platser kvar i någon studiecirkel.

Alla som anmält sig till en studiecirkel kontaktas per e-post eller telefon cirka två veckor innan studiecirkeln startar.

Alla deltagare i studiecirkel och ledare är försäkrade vid verksamhet i Folkuniver-sitetets lokaler. Om studiecirkelverk-samhet bedrivs utanför dessa lokaler uppmanas deltagare och ledare att se över sina egna försäkringar vad gäller skydd mot eventuella skador och sjukdomar som kan inträffa i samband med verksamheten. Den av ChriPU tecknade "Deltagar-olycksfallsförsäkring för pensionärsgrupper"  skall ses som ett komplement till den egna olycksfalls-försäkringen.


Klicka på "Lista över studiecirklar" till vänster och du hittar alla de studiecirklar som arrangeras under hösten och där du också kan anmäla dig till respektive studiecirkel.
 

VÄLKOMMEN!