05 Stadsvandring i Gustaf Hellströms spår
Onsdag 12 maj kl 14.00
Guide: Bengt Granstrand, Gustaf Hellströmsällskapet.
Samling i Gustaf Hellströmrummet, Biblioteket.
Max. 30 deltagare. Anmälan på formulär (mittuppslaget) eller
hemsidan.
Avgift 50 kr, betalas senast 25 april.
Kontaktperson: Jan Seebass, 0708-237118.