HÄR ANMÄLER DU DIG TILL VÅRENS AKTIVITETER SOM DU HAR FUNNIT UNDER "PROGRAM".


Förutsättningarna är följande:

1) Tidpunkten (datum och klockslag) för anmälan har ingen betydelse utan du kan i lugn och ro studera utbudet och sedan bestämma dig och anmäla ditt intresse. Anmälan måste dock vara ChriPU tillhanda senast  LÖRDAGEN DEN 13 JANUARI 2018 (OBS! se p 6 nedan).

2) De öppna föreläsningarna behöver du inte anmäla dig till - du är välkommen direkt.

3) De som anmält sig till studiebesök och/eller resor kommer att kontaktas, per e-post eller brev, av värd eller reseledare, omkring en månad före aktiviteten, med besked om du kunnat beredas plats eller inte mm.

4) Samtliga som anmält sig till studiecirklar kommer ca två veckor före kursstart att bli kontaktade per e-post eller telefon.

5) Om antalet anmälningar överskrider det i programmet angivna maximala antalet platser görs ett slumpmässigt urval mellan dem som anmält sig t.o.m. sista anmälningsdagen;  lördagen den 13 januari 2018. Även reservplatser tas fram genom ett slumpmässigt urval. (OBS - på några cirklar har vissa företrädesregler angetts).


6) Eventuella s.k. efteranmälningar, som kommer ChriPU tillhanda efter lördagen den 13 januari 2018,  kommer att behandlas positivt om plats finnes.

Var noga med att fylla i korrekta kontaktuppgifter och rätt aktivitet samt om du har några särskilda önskemål -   t ex särskild kost vid resa eller dylikt.
Du kan också anmäla dig skriftligen på blanketten som bifogas den utsända programfolder eller som kan hämtas på ChriPU's kontor.


FYLL I NEDANSTÅENDE FÄLT, KLICKA DÄREFTER PÅ "SKICKA MEDDELANDE" OCH DU ÄR ANMÄLD TILL AKTIVITETEN! INGEN ANNAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD BEHÖVS!

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

  


Wendisten
konstnär Axel Olsson

I korsningen V Storgatan - Tivoligatan där soldater från Kungliga Wendes artillerregementes berömda ridande division ofta väntade på sin flickvän.