HÄR ANMÄLER DU DIG TILL VÅRA AKTIVITETER SOM DU HAR FUNNIT UNDER "PROGRAM".


Förutsättningarna är följande:
1) Anmälan är personlig och gäller alltid 1 person!
2) Tidpunkten (datum och klockslag) för anmälan har ingen betydelse utan du kan i lugn och ro studera utbudet och sedan bestämma dig och anmäla ditt intresse. Anmälan måste dock vara oss tillhanda senast  SÖNDAGEN DEN 18 augusti 2024  (OBS! se p 6 nedan).
3) De öppna föreläsningarna behöver du inte anmäla dig till - du är välkommen direkt. 
4) De som anmält sig till studiebesök och/eller resor kommer att kontaktas, per e-post eller brev, av värd eller reseledare, omkring en månad före aktiviteten, med besked om du kunnat beredas plats eller inte mm.
5) Samtliga som anmält sig till studiecirklar kommer ca två veckor före kursstart att bli kontaktade per e-post eller telefon.
6) Om antalet anmälningar överskrider det i programmet angivna maximala antalet platser görs ett slumpmässigt urval mellan dem som anmält sig t.o.m. sista anmälningsdagen. (OBS - på några cirklar har vissa företrädesregler angetts).
7) Eventuella s.k. efteranmälningar, som kommer oss tillhanda efter anmälningstidens utgång,  kommer att behandlas positivt om plats finnes.

Var noga med att fylla i korrekta kontaktuppgifter och rätt aktivitet samt om du har några särskilda önskemål -   t ex särskild kost vid resa eller dylikt. Du kan också anmäla dig skriftligen på blanketten som bifogas den utsända programfolder eller som kan hämtas på vårt kontor.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

  Anmälan öppnar 2024-06-21
 

Avanmälan från aktivitet

Om du inte kan eller vill deltaga på en aktivitet eller studiecirkel måste du avanmäla dig annars är du betalningsskyldig. Avanmäl dig genom att skicka ett mejl till info@chripu.se. Om du avanmäler dig inom 14 dagar efter att du fått antagningsbesked utgår ingen avgift. Om du avanmäler dig senare utgår halv avgift.

Snart blommar det igen,,,