ChriPu's  kärnverksamhet

ChriPus kärnverksamhet - resor, föreläsningar, studiebesök och studiecirklar - finns här presenterat.  Klicka på ovanstående aktiviteter i menyraden och du får veta alla detaljer om respektive erbjudande.

Anmälan till aktiviteterna kan ske antingen under "Anmälan" genom att klicka här eller genom insändande av anmälningsblankett som bifogas programfoldern. Under "Anmälan" finns också beskrivet administrationen av alla anmälningar.

Kom ihåg - anmälan till alla aktiviteter (utom öppna föreläsningar) skall vara ChriPu tillhanda senast söndagen 18 augusti 2019!VÄLKOMNA TILL VÅRA  AKTIVITETER!

   

NERTHHUS

med Frej och Freja
vid Biblioteket, Föreningsgatan
Konstnär Lena Lervik