Vi finns i Folkuniversitetets lokaler på entréplanet med följande adress:

 

Nordöstra Skånes Senioruniversitet

Föreningsgatan 1

291 33 Kristianstad

 

Du är ALLTID välkommen att när som helst kontakta styrelsen eller  någon av styrelsemedlemmarna. För telefonnummer mm klicka här eller kontakta styrelsen i nedanstående formulär.

E-postadress:  info@chripu.se

Hemsida:        www.chripu.se

Bankgiro:        872-7489

Org nr:            838202-1882

Kontakta styrelsen direkt:


 

Vår valberedning vald vid årsmötet 2021:

Jan Seebass
Bodil Carle Smedley 
Kent Kristoffersson, sammankallande

Våra  revisorer valda vid årsmötet 2021:
Torsten Jeppsson
Kurt-Arne Nordström