Styrelse och övriga funktionärer
valda vid årsmötet 2023

Barbro Westerström       Ordförande, cirkelgruppen
                                       0733-32 78 12
                                       barbro.westerstrom@gmail.com

Jan Seebass                     Ledamot, programgruppen,                                                      marknadsgruppen 

                                        0708-23 71 18

                                        janseebass@gmail.com

Eva Borg                     
  Sekreterare, programkommittén
                                       0720-49 50 32
                                       eva.borg50@gmail.com                                      
Bodil Carle Smedley      Ledamot, cirkelgruppen,                                                          marknadsgruppen
                                        0738-48 82 05
                                        bodilcarle@hotmail.com
                                                                                     

Anita Ahlm                    Vice ordf, cirkelgruppen
                                       044- 21 87 92
                                       0708-22 68 63

                                       anita.ahlm1@gmail.com           

Olof Steen                     Ledamot, publikationsansvarig,                                              marknadsgruppen
                                      0708-82 70 40
                                      olof.steen@gmail.com


Folke Svantesson          Kassör
                                      0768-25 85 11
                                      folke.svantesson@telia.com


Sven Edlund                  Ledamot, programgruppen
                                       070-685 55 14
                                       sven@elytria.se

Bengt Haugwitz             Ledamot
                                       0727-33 25 74
                                     
 bengt.haugwitz@telia.com

Lennart Malmgren         Ledamot, programgruppen
                                       070-513 33 21
                                       adv.lm@outlook.com

Bengt Forssman             Ledamot, marknadsgruppen
                                       070-571 44 22
                                       bengt_forssman@msn.com
 

Kontakta styrelsen

Valberedning 
Elisabeth Eriksson
Jan Seebass, sammankallande
Bodil Carle Smedley

Revisorer
Torsten Jeppsson
Kurt-Arne Nordström 
Leo Kristensson, suppl.