Styrelse och övriga funktionärer
valda vid årsmötet 2022

Barbro Westerström       Ordförande
                                       0733-32 78 12
                                       barbro.westerstrom@gmail.com

Jan Seebass                     Presskontakt                                  
                                          044-24 83 23
                                        0708-23 71 18

                                        janseebass@gmail.com

Eva Borg Brufors        
  Sekreterare
                                       0720-49 50 32
                                       eva.borg50@gmail.com                                      
Bodil Carle Smedley      Programplanerare
                                        0738-48 82 05
                                        bodilcarle@hotmail.com
                                                                                     

Anita Ahlm                   Studieplanerare, vice ordf
                                       044- 21 87 92
                                       0708-22 68 63

                                       anita.ahlm1@gmail.com           

Olof Steen                     Publikationsansvarig
                                      0708-82 70 40
                                      olof.steen@gmail.com


Folke Svantesson          Kassör

                                      044-12 87 95
                                      0768-25 85 11
                                      folke.svantesson@telia.com


Sven Edlund                  Programplanerare
                                       070-685 55 14
                                       sven@elytria.se

Bengt Haugwitz             Marknadsgruppen
                                       0727-33 25 74
                                     
 bengt.haugwitz@telia.com
 

Kontakta styrelsen

Valberedning 
Kent Kristoffersson, sammankallande
Jan Seebass
Bodil Carle Smedley
Revisorer
Torsten Jeppsson
Kurt-Arne Nordström