Styrelse och övriga funktionärer valda vid årsmötet 2024

Styrelse
Barbro Westerström, ordförande, ledamot i programgrupp                
073-332 78 12                   
barbro.westerstrom@gmail.com

Inger Ovesson Bengtsson, sekreterare, ledamot i programgrupp
070-350 40 95                   
inger.ovesson@gmail.com

Svenolof Edlund, kassör    
070-685 55 14                   
sven@elytria.se

Anita Ahlm ledamot i cirkelgrupp
070-822 68 63                   
anita.ahlm1@gmail.com

Bodil Carle Smedley ledamot i cirkelgrupp och marknadsgrupp
073-848 82 05                   
carlesmedley@gmail.com

Bengt Forssman ledamot i marknadsgrupp                  
070-571 44 22                   
bengt_forssman@msn.com
Bengt Haugwitz ledamot i programgrupp                    
072-733 25 74                   
bengt.haugwitz@telia.com

Lennart Malmgren ledamot i programgrupp      
070-513 33 21                   
adv.lm@outlook.com

Lena Persson ledamot i cirkelgrupp
070-567 30 95                   
blabarsv3@gmail.com

Olof Steen ledamot i marknadsgrupp
070-882 70 40                   
olof.steen@gmail.com

Valberedning 
Viveka Dettmark, sammankallande
Jan Seebass

Revisorer
Torsten Jeppsson
Kurt-Arne Nordström 
Leo Kristensson, suppleant