Mot ljusare tider....
Välkommen till Nordöstra Skånes Senioruniversitets aktiviteter våren 2023! 
Höstsäsongen 2022 är till ända. Det har varit en på alla sätt fin höst. Vi har alla kunnat delta i Nordöstra Skånes Senioruniversitets olika aktiviteter. Föreningen har erbjudit intressanta resor, studiebesök, föreläsningar och cirklar. Aktiviteter som på olika sätt knyter an till aktuella händelser, dels ute i världen, dels på hemmaplan.
En av alla våra aktiviteter är musik i olika former, bl.a. jazz. Glädjande är att jazzmusiken är tillbaka i form av ”jazz i juletid” nu med personlig touch av Jesper Gustavsson. Detta evenemang går av stapeln i december. Musik i andra former erbjuds dels vid besök i Malmö (Malmö live), dels i två av våra cirklar. Se vidare i vårt program! Styrelsens olika arbetsgrupper har som alltid utfört ett gott arbete. Programgruppen planerar och genomför resor, studiebesök och föreläsningar. Dessa är mycket uppskattade Föreningens verksamhet bygger i stor utsträckning på cirkelverksamheten. Våra cirklar erbjuder många olika ämnen, alltifrån hälsobringande trädgård, till litteratur, till filosofi, till aktuell politik. Vi har i föreningen en fantastisk grupp cirkelledare som gör detta möjligt. Ett stort tack till alla som bidrar och har bidragit till alla fina aktiviteter föreningen erbjuder.
För att kunna fortsätta detta arbete önskar vi hjälp från er medlemmar. Hjälpen kan bestå i allt från idéer till nya aktiviteter till att leda en studiecirkel, men även aktivt arbete i styrelsen. Arbetet i styrelsen är i allra högsta grad givande, ger många möjligheter till självständigt och kreativt ”arbete”. Och naturligtvis god sammanhållning. Vi ser din medverkan som ett led i att kunna utveckla verksamheten. Vi planerar därför ett informationsmöte där vi berättar hur arbetet i styrelsen, programgruppn och cirkelgruppen fungerar. Vi kommer framöver att behöva nya medarbetare i styrelsen och ser fram emot att möta dessa. Som tidigare förmedlar vi nyheter och påminnelser via nyhetsbreven. Facebooksidan finns kvar men den behöver hjälp! Hjälp till att fylla sidorna med bilder, händelser och roliga historier! Hemsidan, chripu.se, fyller även den en mycket viktig funktion, där finns allt jag som medlem behöver veta när det gäller verksamheten. Vi gläds åt att möta er medlemmar i någon av alla våra arrangemang. Vi ser fram emot en spännande vår!
Välkomna!
Styrelsen 

Reseersättning vid samåkning
Styrelsen rekommenderar att bilkostnad 30 kr/mil delas lika mellan förare och medåkande.