Välkomna hösten 2020!

Efter en annorlunda vår, en vår som för vår verksamhet tog slut i mars månad, tar vi nu sats mot hösten 2020. Vi planerar för våra aktiviteter i höst, cirklar, studiebesök, resor och föreläsningar!
Cirklarna är en mycket viktig del i verksamheten. En del av cirklarna har funnits med länge och har en trogen skara deltagare, andra cirklar är nya och kanske med en annan inriktning. Vår målsättning är att kunna tillgodo- se många intressen. Förhoppningsvis finns något för alla smaker.
Resor, föreläsningar och studiebesök är andra viktiga delar i vårt utbud. Studiebesöken ser vi som en specialitet i verksamheten, något som uppskattas av många och gör föreningen lite unik. Inom området aktiviteter för seniorer har konkurrensen ökat de se- naste åren, och därför arbetar vi mycket med att kunna erbjuda intressanta studiebesök. Våra resor och före- läsningar värderas högt av deltagarna. Vi vill arrangera aktiviteter som lockar både gamla och nya medlemmar.
Medlemsantalet är ganska oförändrat i år jämfört med i fjol. Vi kommer att arbeta extra mycket med med- lemsfrågor för att få fler medlemmar och då är det värde- fullt att utreda vilka behov/önskemål de yngre seniorer- na har. En marknadsgrupp som har till uppgift att hitta strategier så att fler hittar till vår förening har bildats och vi räknar med ett ökande medlemsantal framöver.
Utöver våra arrangemang i Kristianstad erbjuder vi föreläsning i Hässleholm och resa till Ö Göinge, förutom att de är intressanta aktiviteter är de ett led i att stärka intresset och engagemanget i hela nordöstra Skåne.
2020 är ett jubileumsår, vi firar att föreningen funnits i 20 år och vi kommer under hösten att anordna någon festlighet med anledning av detta. Ytterligare informa- tion kommer att ges via internet. Det web-baserade utbudet kommer med all sannolikhet att utökas, i synnerhet om restriktionerna i samhället finns kvar i höst, men även framöver kommer en digital efterfrågan att finnas.
En del av höstens utbud är samma som i våras. På grund av coronasmittspridningen var det flera av våra arrangemang som ställdes in under våren, nu erbjuder vi dem igen, se vidare i programhäftet!
Vi hoppas och ser fram emot att mötas i höst igen, i något eller flera av våra olika arrangemang!
Välkomna!

Reseersättning vid samåkning
Styrelsen rekommenderar att bilersättning 20 kr/mil delas lika mellan förare och medåkande. Vid 2 i bilen 10kr/person och mil, vid 4 i bilen 5 kr/person och mil.