OBS!
Vi har från och med nu ett nytt system för anmälan till våra aktiviteter, ser lite annorlunda ut men prova på det ska säkert gå bra. Se under fliken "anmälan"

Välkommen till Senioruniversitetet våren 2022
När vi planerade hösten 2021 var vi inte helt klara över var vi skulle bedriva verksamheten, kvar på Yllan eller tillbaka till FU (Folkuniversitetet)? Vår tid på Yllan var mycket bra, stora och luftiga lokaler och granne med Café Yllan som nästan blev en naturlig del av verksam-
heten! Samtidigt har det ändå under hösten känts bra att vara till- baka i staden och på Folkuniversitetet som trots allt är ”hemma”.
När vi nu ser tillbaka på hösten är vi glada över vårt program. Vi är mycket nöjda med cirklarna och vårt varierande utbud, allt från språk och natur till musik och politik. Vi har mycket kompetenta och trevliga cirkelledare som fortsätter våren 2022. Majoriteten av höstens cirklar återfinns också i vårens program men vissa tar en paus och återkommer i september. Att träffa lika- sinnade i en studiecirkel är en berikande upplevelse och stimulan- sen i att möta nya såväl som gamla cirkeldeltagare gör tillvaron intressantare!
Vi arbetar målmedvetet med att öka utbudet på föreläs- ningar och resor vilket kommer att märkas nu i vår. Vi kommer att så smått öka utbytet med Kristianstad Högskola. Vårt första möte med högskolans representanter blir i februari då de kommer att redogöra för aktualiteter i sin verksamhet.
Vårt arbete med att inspirera fler att bli medlemmar i föreningen fortsätter. Under pandemin har viss nedgång i med- lemsantalet noterats, men vi tror att det har vänt och vi hoppas att denna uppåtgående trend håller i sig. Marknadsgruppen bistår med arbetet att locka nya medlemmar och du som anar att dina vänner kanske skulle bli gladare av ett medlemskap hos oss, tveka inte att dela med dig av programbroschyren.

För att behålla en god kontakt med medlemmarna har vi en facebook-sida. Alla är välkomna att göra både inlägg och ”utlägg” i detta sociala medium. Regelbundet skickas också vårt medlemsbrev ut till alla, med nytt från styrelsen och information om allt som kan vara av värde för Senioruniversitetets ”senior- studenter”. Vår hemsida, www.chripu.se, kommer att förbättras och moderniseras men är under denna procedur lika tillgänglig som vanligt. Vårprogrammet ligger där i sin helhet för dem som föredrar det digitala tilltalet.
Eleverna på Söderport har som många år tidigare lärt oss hur man hanterar smartphones och surfplattor, i höst var det ovanligt många deltagare – kan det vara en effekt av pandemin? Cirkeln återkommer hösten 2022.
Cirkelverksamheten börjar v 6 och den första föreläsning- en redan i mitten av januari. Resor och studiebesök startar längre fram och en av vårens resor kommer i år att gå till Danmark – läs mer i broschyren! Besöket på Malmbergs i Yngsjö blir också av i vår!
Vi ser fram emot att träffa er alla under en härlig vår med mängder av trevliga evenemang!
Välkomna till Senioruniversitetet våren 2022!
Styrelsen

Reseersättning vid samåkning
Styrelsen rekommenderar att bilkostnad 30 kr/mil delas lika mellan förare och medåkande.