Rymligare cirkellokaler bokade på Yllan!

Höstens cirklar kommer att äga rum i två större lokaler på Yllan i Kristianstad. Vi hoppas därigenom kunna hålla distans och genomföra de flesta av våra planerade cirklar säkert. Vi måste givetvis alla visa hänsyn och hålla avstånd ändå.

Några aktiviteter inställda!

Vi ser oss nödsakade att ställa in följande aktiviteter:
9 september, Diabasföreläsningen, men efterföljande resa blir av, kontakta Jan Seebass!
15 september, resan till Uppåkra, Skissernas museum.
Cirkel 17 Teater
Cirkel 40 Papperskul
Cirkel 41 Smartphones

Håll ögonen på hemsidan framöver, i dessa tider kan det bli fler ändringar!
 

Välkomna hösten 2020!

Efter en annorlunda vår, en vår som för vår verksamhet tog slut i mars månad, tar vi nu sats mot hösten 2020. Vi planerar för våra aktiviteter i höst, cirklar, studiebesök, resor och föreläsningar!
Cirklarna är en mycket viktig del i verksamheten. En del av cirklarna har funnits med länge och har en trogen skara deltagare, andra cirklar är nya och kanske med en annan inriktning. Vår målsättning är att kunna tillgodo- se många intressen. Förhoppningsvis finns något för alla smaker.
Resor, föreläsningar och studiebesök är andra viktiga delar i vårt utbud. Studiebesöken ser vi som en specialitet i verksamheten, något som uppskattas av många och gör föreningen lite unik. Inom området aktiviteter för seniorer har konkurrensen ökat de se- naste åren, och därför arbetar vi mycket med att kunna erbjuda intressanta studiebesök. Våra resor och före- läsningar värderas högt av deltagarna. Vi vill arrangera aktiviteter som lockar både gamla och nya medlemmar.
Medlemsantalet är ganska oförändrat i år jämfört med i fjol. Vi kommer att arbeta extra mycket med med- lemsfrågor för att få fler medlemmar och då är det värde- fullt att utreda vilka behov/önskemål de yngre seniorer- na har. En marknadsgrupp som har till uppgift att hitta strategier så att fler hittar till vår förening har bildats och vi räknar med ett ökande medlemsantal framöver.
Utöver våra arrangemang i Kristianstad erbjuder vi föreläsning i Hässleholm och resa till Ö Göinge, förutom att de är intressanta aktiviteter är de ett led i att stärka intresset och engagemanget i hela nordöstra Skåne.
2020 är ett jubileumsår, vi firar att föreningen funnits i 20 år och vi kommer under hösten att anordna någon festlighet med anledning av detta. Ytterligare informa- tion kommer att ges via internet. Det web-baserade utbudet kommer med all sannolikhet att utökas, i synnerhet om restriktionerna i samhället finns kvar i höst, men även framöver kommer en digital efterfrågan att finnas.
En del av höstens utbud är samma som i våras. På grund av coronasmittspridningen var det flera av våra arrangemang som ställdes in under våren, nu erbjuder vi dem igen, se vidare i programhäftet!
Vi hoppas och ser fram emot att mötas i höst igen, i något eller flera av våra olika arrangemang!
Välkomna!

Reseersättning vid samåkning
Styrelsen rekommenderar att bilersättning 20 kr/mil delas lika mellan förare och medåkande. Vid 2 i bilen 10kr/person och mil, vid 4 i bilen 5 kr/person och mil.