Välkommen till
Senioruniversitetet Chripu våren 2024

Senioruniversitetets, Chripus, höstsäsong 2023 är till ända, vi ser nu fram emot en vår med många bra aktiviteter. Vi är mycket stolta över att åter ha ett välfyllt föreläsningsprogram. Vi tycker som alltid att det är bland det bästa vi någonsin haft. Vi kommer bland annat få lyssna på ämnen som familjerätt, IT-säkerhet, artificiell intelligens och gastronomi.
Våra resor i vår går till närliggande platser som Ronneby, Norrviken/ Hovs hallar och Alunbruket/Christinehof. Spännande resmål i vårt närområde.
Föreningens verksamhet bygger i stor utsträckning på cirkelverksamheten. Cirklarnas ämnen spänner över många olika ämnen som politik, språk, litteratur, natur och klimat. Vi har under hösten haft några nya cirklar med inriktning länder och aktier. Även i vår finns nya cirklar. Våra fantastiska cirkelledare gör detta möjligt.
Ett stort tack till alla som bidrar och har bidragit till alla fina aktiviteter föreningen erbjuder.
För att kunna fortsätta detta arbete önskar vi hjälp från er medlemmar. Hjälpen kan bestå i idéer till nya aktiviteter, till att leda en studiecirkel, men även aktivt arbete i styrelsen. Styrelsearbetet är i högsta grad givande, ger många möjligheter till självständigt och kreativt arbete. Och naturligtvis god sammanhållning. Vi ser din medverkan som ett led i att utveckla verksamheten.
Som tidigare förmedlar vi nyheter och påminnelser via våra nyhetsbrev, nyhetsbrev som vi vet är mycket uppskattade av er medlemmar.
Hemsidan har en viktig funktion, där finns allt varje medlem behöver veta när det gäller verksamheten.
Facebooksidan finns givetvis, här skrivs nyheter/händelser från föreningen, men även trevliga notiser att glädjas åt. Hjälp till att fylla sidorna med tyckande, bilder och händelser!
Vi ser fram emot en givande vår.

Reseersättning vid samåkning
Styrelsen rekommenderar att bilkostnad 30 kr/mil delas lika mellan förare och medåkande.