OBS!
Vi har från och med nu ett nytt system för anmälan till våra aktiviteter, ser lite annorlunda ut men prova på det ska säkert gå bra. Se under fliken "anmälan"

Vi kämpar mot coronan
med upplysning och kultur!

I sin forskning visar professorn och epedemiologen Kristina Sundquist i Lund (SDS 19/11) att hög utbildning och hur
välinformerad man är, är skyddsfaktorer mot smitta. ”Det vi ser av hur covid slår i samhället förstärker denna bild”, säger hon.
I Senioruniversitetet vill vi ta fasta på detta genom att på säkertsätt genomföra våra aktiviteter. Då blir vi alla friskare och lever längre genom att lärande och kultur stärker immunförsvaret. Vi motverkar också tristess och depressioner som en följd av isolering.
2020 är snart till ända. Ett år som har blivit helt annorlunda mot vad vi har varit vana vid och som på många sätt förändrat
vårt sätt att leva. Vårens verksamhet tog slut i mars månad, vi stängde ner inomhusverksamheten. Till vår glädje kunde utomhusaktiviteteräga rum, vi hade t.ex. styrelsemöten utomhus, den sköna våren gjorde det både trevligt och behagligt. Även några cirklar fortsatte utomhus och avslutade på så sätt. Så var våren, och när hösten kom inleddes den i en optimistiskanda. Vi hyrde lokaler hos Yllan, lokaler som var ändamålsenliga och rymliga utifrån rådande rekommendationer, det kändes som en riktig nystart. Lokalerna upplevdes positiva om än inte lika bekväma som hos Folkuniversitetet, dock var kaffet bättre i Café Yllan. Vi gladdes verkligen åt att mötas i våra cirklar. I november valde vi på grund av smittspridningen i samhället att pausa verksamheten, en paus som tyvärr varar året ut.
Nu tar vi nya tag med ett bra program för våren 2021. Ett bra program gör mycket för vår trevnad och vår gemenskap. Den
intellektuella stimulansen som vi får bl.a. genom cirklar och föreläsningar bidrar till god hälsa.
Våra cirklar är som tidigare en mycket viktig del i vår verksamhet. En del av cirklarna är kända sedan tidigare, andra är nya. De flesta cirklar bedrivs inomhus medan några har sina aktiviteter utomhus. Vi har några nya cirklar att erbjuda vilket förhoppningsvis ska locka både gamla och nya medlemmar.På programmet står förstås också resor, föreläsningar och
studiebesök, dock i mindre omfattning än det brukar vara. Dessa aktiviteter uppskattas av många och de håller som alltid god kvalitet.
Inför 2020 diskuterade vi mycket om hur vi skulle värva nya medlemmar och en rekryteringsgrupp tillsattes i syfte att öka
medlemsantalet. Diskussioner har förts inte bara hur fler medlemmar skulle värvas, utan hur vi skulle locka gruppen ”unga”
seniorer till Senioruniversitetets aktiviteter. Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2021, allt utifrån hälsomyndigheternas rekommendationer.
Det bästa sättet att få både gamla och nya medlemmar att intressera sig för och delta i våra aktiviteter är bra program: bra
cirklar och intressanta föredrag, resor och studiebesök. Och det tror vi förstås att vi har. Men du som senior, både ung och mindre ung, saknar du något i programmet, tipsa oss!
I dessa utmanande tider ser vi även nya möjligheter. Webbaserade föreläsningar har (i vårt coronaliv) blivit det nya i mötet
mellan människor och ett bra alternativ till den traditionella föreläsningsmodellen, och som vi ser det, är det här för att stanna.
Vår hemsida kommer därför att omarbetas och göras mera användarvänlig och tilltalande för den nya sortens aktiviteter. Till
vår hjälp har vi duktiga och entusiastiska gymnasieelever och vår förhoppning är att hemsidan är klar under våren 2021.
Vårens verksamhet planeras att starta i februari, vi kommer att hålla igång våra aktiviteter i Yllan, och vi är glada att vi har den möjligheten. Det vi inte vet är hur smittspridningen i samhället
ser ut, därför behöver vi kanske flytta fram cirkelstarten någon eller några veckor, men startar vår verksamhet i vår, det gör vi! Nu håller vi tummarna för bra vaccin, att den andra vågen mattas av och att en tredje våg inte kommer!
Vi ser fram emot en spännande vår 2021.
Välkomna!
Styrelsen

Reseersättning vid samåkning
Styrelsen rekommenderar att bilersättning 20 kr/mil delas lika mellan förare och medåkande. Vid 2 i bilen 10kr/person och mil, vid 4 i bilen 5 kr/person och mil.