OBS!
Vi har från och med nu ett nytt system för anmälan till våra aktiviteter, ser lite annorlunda ut men prova på det ska säkert gå bra. Se under fliken "anmälan"

Välkommen till höstterminen
Efter en ganska lång tid av ett annorlunda liv under en världsomspännande pandemi, hoppas vi nu trots allt på en återgång till något bättre. Kanske har vi skaffat oss många nya erfarenheter, som i bästa fall har lärt oss att uppskatta och längta efter det ”normala” på ett nytt och mera positivt sätt? Målsättningen från Senioruniversitetet är alltid att genom intressanta cirklar, resor och studiebesök berika oss med nya kunskaper och möten, och så även den årstid som nu närmar sig, hösten 2021. Kunskap ger makt, och tillsammans ska vi nog klara av den ovissa framtiden – det har vi ju gjort hittills. Sedan augusti 2020 har verksamheten varit förlagd till Yllan. Det har varit väldigt bra på alla sätt, men pandemin har gjort att vi inte fullt ut kunnat nyttja lokalerna. Vi har kunnat glädjas åt rymliga lokaler, gott kaffe och goda luncher, men det räcker ju inte om vi inte får hålla igång verksamheten. Vi startar nu med nya tag inför hösten 2021. I skrivande stund vet vi faktiskt inte var vi ska hålla hus. Vi hoppas och tror på en start inne i Kristianstad, Folkuniversitetet. Besked om lokaler kommer! Det vi i alla fall vet är att alla vill att våra cirklar ska fortsätta som tidigare. Vi har duktiga cirkelledare som har förmåga att entusiasmera deltagarna. Vi har dessutom två riktigt nya cirklar för hösten. Några av cirklarna var nya för våren och de återkommer glädjande nog i höst. Övriga cirklar har vi erbjudit tidigare och de bedrivs lite olika, några är inomhus, några är utomhus, några ger nya språkkunskaper och några är diskussionsinriktade. Det finns något för alla! Som tidigare erbjuder vi föreläsningar, studiebesök och resor. Under det senaste året har vi endast kunnat genomföra en liten del av ovanstående, nu hoppas vi kunna genomföra hela utbudet! Spännande föreläsningar och intressanta studiebesök/resor – se programmet på följande sidor!
Välkommen till Senioruniversitetet hösten 2021!
Vår ambition är att värva nya medlemmar. Förutsättningarna för detta har varit tämligen begränsade och det är nog inte helt fel att vi ser pandemin som en del av förklaringen till ett stillastående medlemstal. Vi är mycket glada att vi behållit så många av våra tidigare medlemmar som vi gjort. En väsentlig insats för ett ökat medlemstal är att sprida sin egen positiva uppfattning om Senioruniversitetet bland sina vänner! Föreningen har också en marknadsgrupp som arbetar med frågan. För att ge möjlighet till ökad delaktighet och kontakt mellan medlemmar, även om man inte deltar i samma cirklar, har vi i våras öppnat en facebookgrupp, enbart för medlemmar i Senioruniversitetet. Just nu har vi 91 medlemmar i gruppen! Efter varje styrelsemöte skickas ett nyhetsbrev ut som förstås ger information vad som händer i föreningen. Nyhetsbrev skickas naturligtvis ut vid andra tillfällen när alla medlemmar behöver få snabb information, När det gäller vår nya hemsida är den inte helt färdig, vissa moment är klara, andra inte. Som vi tidigare nämnt är det elever på Söderportgymnasiet som hjälper oss. Att hemsidan inte är helt klar beror på pandemirestriktionerna, eleverna har inte varit på plats i skolan. Vi hoppas få glädja oss åt deras färdiga arbete under innevarande år. Verksamheten kommer att starta i början av september, cirklarna under v 37 och v 38 och övriga aktiviteter därefter. Vi hoppas och tror att vaccineringen ger oss tillstånd att träffas på ”normalt” (nästan) sätt. Välkomna åter till en fin höst 2021!
Styrelsen

Reseersättning vid samåkning
Styrelsen rekommenderar att bilkostnad 30 kr/mil delas lika mellan förare och medåkande.