Två nya cirklar tillkommer i höst: Konst på Wanås och Arabiska-Språk och kultur.

Senioruniversitetet Chripus vårsäsong 2023 är till ända, nu ser vi fram emot en fin höst med många aktiviteter.
Vi har ett välfyllt föreläsningsprogram, det är nog det bästa vi någonsin haft. Björn Ranelid inleder och sedan följer storpolitik, energi, kristianstadiana och försvar.
Resor och studiebesök innehåller alltifrån fjärilssafari till göteborgskolorister. Mycket att glädjas åt, att upptäcka. Föreningens verksamhet bygger i stor utsträckning på cirkelverksamheten. Våra cirklar erbjuder många olika ämnen, alltifrån språk till hälsobringande trädgård, till träd i våra parker, till litteratur, till aktuell politik.
Vi har i föreningen en fantastisk grupp av cirkelledare som gör detta möjligt. Ett stort tack till alla som bidrar och har bidragit till alla fina aktiviteter föreningen erbjuder.
För att kunna fortsätta detta arbete önskar vi hjälp från er medlemmar. Hjälpen kan bestå i idéer till nya aktiviteter, till att leda en studiecirkel, men även aktivt arbete i styrelsen. Styrelsearbetet är i högsta grad givande, ger många möjligheter till självständigt och kreativt arbete. Och naturligtvis god sammanhållning. Vi ser din medverkan som ett led i att utveckla verksamheten.
Som tidigare förmedlar vi nyheter och påminnelser via nyhetsbreven. Hemsidan har en viktig funktion, där finns allt varje medlem behöver veta när det gäller verksamheten. Facebooksidan finns givetvis, här skrivs nyheter/händelser från föreningen, men även trevliga notiser att glädjas åt. Hjälp till att fylla sidorna med tyckande, bilder och händelser! Vi ser fram emot en givande höst.
Välkomna!
Styrelsen 


 

Reseersättning vid samåkning
Styrelsen rekommenderar att bilkostnad 30 kr/mil delas lika mellan förare och medåkande.