"Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärsgrupper - försäkring K 66160"
 
Vi har tecknat en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Folksam.
 
När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när medlem deltar i föreningens verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa arrangerad av föreningen.

Vad är olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom t ex smitta, förslitning, överbelastning eller överansträngning.

Försäkringen skall ses som ett komplement till din egen olycksfallsförsäkring, eftersom ersättningarna inte är lika höga som i en privat olycksfallsförsäkring. Man kan få ersättning från flera bolag (undantag kostnadsersättningar).

Om Du råkar ut för skada när du deltar i föreningens verksamhet kontakta Folksam telefon: 0771-960 960