03 Björn Ranelid inleder höstens föreläsningar
Kontakt: Lennart Malmgren, 0705 13 33 22 
Var: Östermalmskyrkan
När: Tis 12/9 kl 14:00
Avgift: 100 kr

04 Återvinning
Återvinning, blir det som vi hoppas, som vi tror eller helst inte ska veta?  Föreläsning av Johan Karlsvärd, vd för Kristianstads Renhållning AB Återvinning, återbruk, recykling, cirkulär ekonomi, det finns många begrepp som beskriver hur vi ska använda våra materialresurser på ett effektivt sätt som inte belastar miljön. Vi är framgångsrika på källsortering men är tekniken lika utvecklad för att ta hand om allt? Föreläsningen sker under framtidsveckan (v38). Kontakt: Jan Seebass, 0708 23 71 18
Var: Regionmuseet Kristianstad
När: Ons 20/9 kl 14:00–16:00
Avgift: 100 kr

05 Musen som röt. TAIWAN i världspolitikens centrum
Agneta Engqvist och Göran Leijonhufvud, är journalister och författare med 40 resp. 50 års erfarenhet av Kina, Hongkong och Taiwan. Taiwan är en relativt liten ö med 24 miljoner invånare. Folkmajoriteten vill helst söka oberoende från mäktiga Kina och utvecklar en ytters livaktig demokrati. Kina har historiska anspråk på ön och kräver återförening. Kan det nya kalla kriget mellan Kina och USA övergå i öppna strider? Samtidigt finns betydande taiwanesiska investeringar på kinesiska fastlandet och Taiwan har en absolut nyckelroll i den globala tillverkningen av halvledare. Föredragshållarna ger också en historisk exposé förutom det aktuella läget. 
Kontakt: Eva Borg, 0720 49 50 32
Var: Östermalmskyrkan
När: Mån 2/10 kl 14:00–16:00
Avgift: 100 kr

06 Kristianstad 2050
Ylva och Per Ola Pershav har båda under många år varit verksamma som chefstjänstemän i Kristianstad kommun. Ylva som stadsarkitekt och Per Ola som bl.a. byggnadschef för ABK, men också som projektchef för Kristianstad Arena, Rådhus Skåne och det nya församlingshemmet vid Heliga Trefaldighetskyrkan. De har båda aktivt bidragit till utvecklingen av centrala Kristianstad. Med sin breda kunskap om vår kommun kommer de helt förutsättningslöst att tänka fritt om vad de önskar framöver för att Kristianstad ska bli en attraktiv stad.
Kontakt: Lennart Malmgren, 0705 13 33 21 
Var: Regionmuseet Kristianstad
När: Ons 25/10 kl 14:00–15:00
Avgift: 100 kr

07 Energi i förändring
Magnus Genrup, professor vid Lunds Tekniska Högskola. Energi är grunden för dagens samhälle. Utan energi stannar vår ekonomi. Tillgången är begränsad och klimatkris gör att användningen kommer att förändras i framtiden. Hur klarar vi att tillgodose elbehovet?
ontakt: Eva Borg, 0702 49 50 32.
Var: Regionmuseet Kristianstad
När: Tis 31/10 kl 14:00–15:00
Avgift: 100 kr

08 Säkerhet i ny tid
Förre ambassadören Krister Bringeus har bl.a. tjänstgjort vid ambassaderna i Moskva, London, Bonn och Washington DC. Han var 1998–2002 chef för enheten för europeisk säkerhetspolitik på UD. Krister Bringeus är sedan 2000 medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. 2015 utsåg regeringen honom att utarbeta ett betänkande om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Utredningen som presenterades har idag mycket stor aktualitet då många av hans synpunkter har betydelse för vår ansökan om medlemsskap i NATO. Bringeus utredning konstaterade redan 2016 att en svensk NATO-ansökan skulle  välkomnas av alliansen.
Kontakt: Lennart Malmgren, 0705 13 33 21.
Var: Regionmuseet Kristianstad
När: Ons 8/11 kl 14:00–15:00
Avgift: 100 kr

09 Elmarknaden
Kan det bli överskott på solenergi? Föreläsning av Daniel Persson, chef för elhandel på C4 Energi AB. Elmarknaden är ett mysterium för oss alla. Daniel Persson klarar ut begreppen och låter oss förstå varför elen blivit så dyr och varierar så kraftigt över tid. Det investeras i solenergi i stor mängd men räcker det för vår omställning till fossilfri energiförsörjning?
Kontakt: Jan Seebass, 0708 23 71 18.
Var: Regionmuseet Kristianstad
När: Ons 15/11 kl 14:00–16:00
Avgift: 100 kr

10 Jazz i juletid
Jesper Gustafsson ger oss jazz som kan få oss att komma i julstämning och låter några av jazzens stora komma till tals.
Kontakt: Eva Borg, 0720 49 50 32
Var: Östermalmskyrkan
När: Tor 14/12 kl 14:30–15:30
Avgift: 100 kr