Vårens föreläsningar
Föreläsningarna skall vara som lite extra upplevelser i vårt utbud. Vi försöker göra ett varierat program med temainriktning, aktuella frågor och lokala program.
Föreläsningarna är öppna för alla, medlemsskap i Senioruniversitetet krävs inte. Ingen föranmälan, kom i tid så du säkert får plats!
När vi sammanställer det här programmet, i november, hoppas vi att vi ska kunna genomföra föreläsningar och resor i vår, att vi inte får fler pandemivågor. Vi planerar och håller tummarna.
Obs att årsmötet följs av föreläsningen Lortatyg i Skåne.

01 Möten med österländsk kultur
Onsdag den 19 januari kl. 14.00, Regionmuseets hörsal.
Ingegerd Falk Fritzson kåserar om sitt liv på ambassader runtom i världen, främst i Japan. Föreläsningen kommer mest att handla om Japan, men vi hoppas på någon utvikning om Nordkorea och kanske Egypten.
Lars-Erik Gavelman kommer att illustrera med exempel ur Japans kulturhistoria, med bilder.
Entré 50:-
Stanna gärna kvar för diskussion och kaffe. Café Miro öppet. Kontakt: Olof Steen 0708 82 70 40.

02 Morgondagens energi
Onsdagen den 2 februari kl 1400 Regionmuseets hörsal.
Magnus Genrup, professor vid Lunds Tekniska Högskola.
Energi är grunden för dagens samhälle. Utan energi stannar vår ekonomi och idag utgörs över 80% av den energi som världen använder av fossil energi, dvs kol, olja och gas. Tillgången är begrän- sad, och det blir allt dyrare att utvinna energi från dessa källor.
Dessutom har vi en klimatkris som gör att vi kanske bara kan an- vända dem i begränsad omfattning i framtiden. Professor Magnus Genrup från Lund ger en översikt över dagens energikällor och energianvändningen idag. Han ger oss även en inblick i framtiden.
Vilka energikällor kommer vi att kunna använda, och vad kostar energin från dessa? Vilka är alternativen till fossila energikällor? Hur klarar vi att tillgodose elbehovet en klar kall vinterdag, när det inte blåser?
Lokalt kan vi notera att Skåne tidvis har haft kraftigt höjda elpriser. Vad är anledningen till detta och vad kan vi vänta oss i framtiden?
Entré 50:-
Stanna gärna kvar för diskussion och kaffe. Café Miro öppet. Kontakt: Bengt Haugwitz, 072 733 25 74.

02 ”Gangsterparadiset”ska våra städer fortsatt styras av kriminella gäng?
OBS! Fredagen den 4 februari kl 14.00, Östermalmskyrkan. Kriminalitet och kriminalpolitik är ett av nutidens största hot mot vår demokrati. Lasse Wierup, journalist och författare med rötterna i Åhus, har under många år skrivit i Dagens Nyheter om detta. Han har, i några fall tillsammans med andra, även publicerat ett halvdussin böcker i ämnet. Den senaste, ”Gangsterparadiset – Så blev Sverige arena för gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd ” kom ut 2020.
Entré 100:-
Kontakt: Bengt Haugwitz, 072 733 25 74.

04 Lortatyg i Skåne
Onsdagen 9 februari kl 14.00, Östermalmskyrkan, efter årsmötes- förhandlingarna. Föreläsningen öppen för alla.
Kåseri av Per Gustafsson
Per är väl förtrogen med det folkliga sägenberättandet i Skåne. Denna eftermiddag kommer han att bjuda på berättelser om märkliga händelser i Skåne i allmänhet och i Kristianstadstrakten i synnerhet.
Entré 50:-.
Kontakt: Eva Borg Brufors, 0720 49 50 32.

05 Nyfiken på?
Onsdagen 16 februari kl. 14.00, Regionmuseets hörsal. Högskolan i Kristianstad, senaste rönen inom forskning och utveckling med bl a fakulteten för hälsovetenskap och Hälsopunkten.
Entré 50:-.
Stanna gärna kvar för diskussion och kaffe. Café Miro öppet. Kontakt: Eva Borg Brufors, 0720 49 50 32.

06 Storpolitik på Hanö
Onsdagen den 9 mars kl. 14.00, Östermalmskyrkan, Kristianstad. Lokalhistoriker Marcus Bernhardsson föreläser.
Engelska flottans besök i Hanöbukten 1810-1812.
Den engelska flottans besök på Hanö under napoleonkrigen, är tveklöst en av nordöstra Skånes mer spektakulära händelser. Hör lokalhistoriker Marcus Bernhardsson berätta om när kanske 10 000 brittiska soldater upprättade en handelsstation på Hanö, och som satte Kristianstadstrakten på kartan, inte minst genom bygdens leveranser av tonnage till Royal Navy, trots att Sverige och Storbri- tannien var i krig.
Inget skott avlossades dock i detta ”papperskrig”, som var en av vårt lands senaste väpnade konflikter och där den brittiska närvaron i de svenska vattnen räddade kungariket från total förintelse från Frankrikes och Rysslands långtgående planer på att stycka Sverige sig emellan.
Entré 50:-.
Värd: Åke Swärd, 0706 85 68 70, ake@sward.dk

07 Svenska hjälparbetare i krigets Tyskland
Onsdagen 23 mars kl 14.00, Regionmuseets hörsal.
Historikern Anders Blidberg.
En välkänd rektor i Osby gjorde en för de flesta okänd social insats för krigsfångar i Tyskland under krigets sista år. Anders tar oss med på en spännande resa och presenterar även sin nya bok.
Entré 50 :-.
Kontakt: Jan Seebass, 0708 23 71 18.

08 Kossan – hur hanterar vi målkonflikter mellan livsmedelsproduktion, klimat och biologisk mångfald?
Vi gör ett nytt försök med Kossan och hoppas alla håller sig friska. Onsdag 20 april kl 14.00, Regionmuseets hörsal.
Doktorand Cecilia Larsson, CEC, Lunds Universitet och fil.dr Sven Jensén.
Stanna gärna kvar för diskussion och kaffe. Café Miro öppet. Entré 50 kr
Kontakt: Jan Seebass, 0708 23 71 18.

08b Professor Mats Alvesson, Extra allt
Fredagen den 22 april kl 14.00, Regionmuseets hörsal.
Professor Mats Alvesson föreläser om vår tid, då viljan att låta bra förhindrar organisationer från att vara bra, samtidigt som rädsla för allt möjligt – stress, krav och kränkningar – anses motivera en stor apparat för att reglera och riskminimera tillvaron.
Entré 50 kr
Kontakt: Barbro Westerström,0733 32 78 12
Stanna gärna kvar för diskussion och kaffe, Café Miro är öppet.

08a Jazz för alla
Onsdagen den 11 maj kl 14.00, Östermalmskyrkan.
Jesper Gustafsson för traditionen vidare från pappa Görans engagemang
i jazzklubben Blue Bird, och låter oss ta del av den musik som känns
och gör gott i både själen och kroppen!
Entré 50 kr
Kontakt: Eva Borg, 0720 49 50 32