FÖRELÄSNINGAR (INGEN FÖRANMÄLAN)

02 Rysslands agerande genom tiderna i världshistorien. Har vi lärt oss av historien?
Professor Klas Göran Karlsson, Lunds Universitet.
Vi fortsätter att fördjupa oss i den komplicerade bakgrunden till krig i Östeuropa
Klas Göran Karlsson är professor i internationell samtidshistoria med flera olika huvudinriktningar. Det första rör östeuropeisk historia med inriktning på Ryssland och Kaukasusområdet. Det handlar också om migrationsprocesser och etniska konflikter i det forna Sovjetunionen och dess efterföljarstater. Karlsson har producerat ett stort antal forskningsrapporter i ämnet och givit ut många böcker i skilda ämnen inom nutidshistorien.
Kontakt: Jan Seebass   0708-237118
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När:Ons 1/3 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr

03 Universums hemligheter
Ju mer vi lär oss om universum desto fler frågor dyker upp. Urban Eriksson, docent i fysik, kommer att prata om sådant vi vet om universum idag, men också om det som vi idag inte vet så mycket om, såsom mörk materia och mörk energi.
Föreläsare är Urban Eriksson, docent i fysik vid Lunds universitet.
Kontakt: Eva Borg, 0720 495032
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När: Onsdag 22/3 kl 14:00 - 15:00 Ändrad dag!
Avgift:50 kr

04 Röda, gröna och blå proteiner
Universitetslektor Viktoria Olsson, Högskolan Kristianstad. Framtidens hållbara livsmedelsförsörjning innebär både utmaningar och möjligheter. I Sverige får så gott som alla i sig det protein man behöver eftersom protein finns i större eller mindre mängd i nästan all mat. I framtiden måste vi dock ur ett lokalt såväl som globalt perspektiv ta till vara fler och nya proteinkällor från växter (gröna), animalier (röda) och marina råvaror (blå). Detta handlar om jakten på framtidens proteiner.
Kontakt: Jan Seebass, 0708 23 71 18
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När:Ons 15/3 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr

05 Svenska S:t Barthélemy - slaveri och kolonial glömska
Sverige blev en slavnation när den karibiska ön S:t Barthélemy blev svensk 1784. Fredrik Thomasson introducerar sitt arbete kring svensk karibiska kolonialhistoria med fokus på den svarta befolkningens hårda levnadsvillkor. I sin föreläsning diskuterar han varför S:t Barthélemys historia och det svenska slaveriet fortfarande är relativt outforskade områden.
Fredrik Thomasson är historiker vid Uppsala universitet och författare till Svarta S:t Barthélemy: Människoöden i en svensk koloni 1785-1847.
Kontakt: Eva Borg, 0720 495032
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När:Ons 19/4 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr

Dubblerad föreläsning:
02 Rysslands agerande genom tiderna i världshistorien. Har vi lärt oss av historien?
Professor Klas Göran Karlsson, Lunds Universitet.
Vi fortsätter att fördjupa oss i den komplicerade bakgrunden till krig i Östeuropa
Klas Göran Karlsson är professor i internationell samtidshistoria med flera olika huvudinriktningar. Det första rör östeuropeisk historia med inriktning på Ryssland och Kaukasusområdet. Det handlar också om migrationsprocesser och etniska konflikter i det forna Sovjetunionen och dess efterföljarstater. Karlsson har producerat ett stort antal forskningsrapporter i ämnet och givit ut många böcker i skilda ämnen inom nutidshistorien.
Kontakt: Jan Seebass   0708-237118
Var:Möteslokal, Östermalmskyrkan Kristianstad
När:Ons 1/3 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr06 Jazz i sommartid
Jazz i sommartider 
Torsdagen  11 maj  kl 14.30, OBS tiden! Östermalmskyrkan. Jesper Gustafsson hyllar några av jazzens stora stjärnor, som alla skulle ha fyllt 100 år under 2023.
Entre 50 kr
Kontakt: Eva Borg, 0720 495032
Var:Kyrkosalen, Östermalmskyrkan
När:Tor 11/5 kl 14:30 - 15:30
Avgift:100 kr