01 Ett hälsosamt liv
Ett hälsosamt liv Onsdagen 13 september kl. 14.00, Regionmuseets hörsal. Otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, riskkonsumtion av alkohol och tobak är de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. De som har visat sig har störst nytta av hälsofrämjande insatser är de som är i riskzonen men ännu inte utvecklat ohälsa eller sjukdom. Bitr. professor Lina Behm, Kristianstads Högskola, presenterar och visar vilka hälsofrämjande åtgärder som har effekt vad gäller att förebygga hälsa och/eller sjuklighet hos personer över 65 år. Denna föreläsning kan även ses som en introduktion till cirkeln 40 Hälsosamt liv. Entré 50:-. Stanna gärna kvar för diskussion och kaffe. Café Miro är öppet. Entré 50 kr. Kontakt: Eva Borg, 0720 49 50 32.
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När:Tis 13/9 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr

02 Livsmiljöer för uttrar

Livsmiljöer för uttrar Börje Gunnevik berättar om uttrar, Smålands landskapsdjur, och deras olika livsmiljöer. Uttrar som också finns i Helgeå hos oss i Vattenriket. Entré 50 kr. Kontakt: Eva Borg, 0702 49 50 32.
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När:Ons 14/9 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr

03 Östeuropa en smältdegel för internationella konflikter
Östeuropa – en smältdegel för internationella konflikter Onsdagen 21 september kl. 14.00 Östermalmskyrkan. Professor Ingemar Ottosson, Högskolan Kristianstad, ger oss en historisk bakgrund till krig och konflikter i Ukraina och dess närområde. Med hänvisning till allt som händer i området är programmet inte helt klart utan det läggs ut på hemsidan samt skickas per mail till alla med e-post. Entré 100 kr. Kontakt: Jan Seebass, 0708 23 71 18.
Var:Kyrkosalen, Östermalmskyrkan
När:Ons 21/9 kl 14:00 - 15:00
Avgift:100 kr

04 Civil beredskap i gråzon
Civil beredskap i gråzon.Information, högaktuell i dagens läge. Onsdagen 26 oktober kl. 14.00. Regionmuseets hörsal. Görgen Svensson, ordförande i Kristianstads Civilförsvarsförening. Sverige håller på att bygga upp ett nytt, civilt försvar. Men det krävs också att invånarna tar ett eget ansvar för boende och försörjning. Och var finns mitt skyddsrum? Den ideella civilförsvarsföreningen och kommunen är ditt stöd i en krissituation. Vad kan den bistå med? Entré 50:-. Kontakt: Jan Seebass, 0708 23 71 18.
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När:Ons 26/10 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr

05 Röda, gröna och blå proteiner
Röda, gröna och blå proteiner Onsdagen 9 november kl. 14,00, Regionmuseets hörsal. Universitetslektor Viktoria Olsson, Högskolan Kristianstad. Framtidens hållbara livsmedelsförsörjning innebär både utmaningar och möjligheter. I Sverige får så gott som alla i sig det protein man behöver eftersom protein finns i större eller mindre mängd i nästan all mat. I framtiden måste vi dock ur ett lokalt såväl som globalt perspektiv ta till vara fler och nya proteinkällor från växter (gröna), animalier (röda) och marina råvaror (blå). Detta handlar om jakten på framtidens proteiner. Entré 50 kr. Kontakt: Jan Seebass, 0708 23 71 18
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När:Ons 9/11 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr

06 En fri press förutsätter ansvar
En fri press förutsätter ansvar Onsdagen 16 november kl. 14.00. Regionmuseets hörsal. Välkände f.d. pressombudsmannen Ola Sigvardsson ger oss en initierad bild av den process som reglerar förhållandet mellan medier och människor som anser sig drabbade av felaktigheter i press och alla andra medier. Vi får möjlighet att analysera och föreslå lösning på några intressanta fall. Entré 50 kr. Kontakt: Jan Seebass, 0708 23 71 18
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När:Ons 16/11 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr

07 Skånska kvinnoöden
Skånska kvinnoöden Onsdagen 23 november 14.00 –15.30. Regionmuseets hörsal. Mona Haglund och Bengt Kjellgren. Tidigt 1700-tal förknippar vi oftast med Karl XII, krig, Narva och Poltava. Denna period handlar inte enbart om sorgliga soldatöden utan också om spännande kvinnliga livsöden. Föreläsningen kommer att handla om just detta. Lite om Karl XII och krig, mycket mer om två kvinnor med anknytning till våra trakter. Entré 50 kr. Kontakt: Eva Borg, 0720 49 50 32
Var:Möteslokal, Regionmuseet Kristianstad
När:Ons 23/11 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr

08 Jazz i juletid
Jazz i juletid Torsdagen 15 december kl. 14.30, OBS tiden! Östermalmskyrkan. Jesper Gustafsson ger exempel på hur jazz kan få oss att komma i julstämning och låter några av jazzens allra största stjärnor komma till tals genom sin musik.
Var:Kyrkosalen, Östermalmskyrkan
När:Tor 15/12 år 2022 kl 14:00 - 15:00
Avgift:50 kr