02 Det moderna 30-åriga kriget, som blev 100 årigt och …
Klas-Göran Karlsson, professor emeritus i nutidshistoria, Lunds Universitet.
I sin bok ”Det moderna 30-åriga kriget” beskriver Klas-Göran Karlsson tiden 1914 – 1945. Det har följts av ett 45-årigt kallt krig som följts av nedrustning och upprustning, i väst betraktat som den eviga freden. Världen har blivit osäkrare än någonsin.
Var:                      Östermalmskyrkan.
När:                     Tisdag 27/2 kl 14.00 – 15.00.
Entré:                  100 kr, icke medlem 150 kr.
Kontakt:              Jan Seebass, 0708 237118, janseebass@gmail.com
 

03 Hur skyddar vi oss mot bedrägerier i den digitala världen
David Jacoby, Åhus, är en av landets
mest kända experter på hur vi ökar vår datorsäkerhet och skyddar oss mot bedrägerier i den digitala världen.
Var:                      Regionmuseets hörsal.
När:                     Onsdag 13/3 kl 14.00 – 15.00.
Entré:                  100 kr, icke medlem 150 kr.
Kontakt:              Jan Seebass, 0708 237118, janseebass@gmail.com
 

04 ”Sen är vi ju pensionärer – vi får jaga priser”
Viktoria Wirsén och Olivia Wiklander, Högskolan Kristianstad.
Viktoria och Olivia är studenter på Högskolans gastronomiprogram och forskar om inflationens, prisökningarnas, påverkan på pensionärers konsumtion.
Var:                      Regionmuseets hörsal.
När:                     Onsdag 20/3 kl 14.00 – 15.00.
Entré:                  100 kr, icke medlem 150 kr.
Kontakt:              Jan Seebass, 0708 237118, janseebass@gmail.com
 

05 Avveckling av det portugisiska kolonialväldet i Östasien, Macao och Östtimor, 1975- 2002
Peter Rosengren, historiker och författare, Kristianstad.
Peter har forskat om utvecklingen i de portugisiska kolonierna i Sydostasien, Macau och Östtimor, portugisiska områden som under de senaste åren utvecklats på helt olika sätt. Medan Macau nu tillhör Kina, är Östtimor självständigt. Medan det brittiska Hongkong är välkänt, är utvecklingen i de två portugisiska kolonierna inte särskilt uppmärksammad hos oss. Peter redogör för detta i sin bok Reportage från periferin.
Var:                      Regionmuseets hörsal.
När:                     Onsdag 3/4 kl 14.00.
Entré:                  100 kr, icke medlem 150 kr.
Kontakt:              Jan Seebass, 0708 237118, janseebass@gmail.com
 

06 Familjerätt
Advokaterna Saja Sulaiman Bseiso och Per Prené från Centrumadvokaterna i Bromölla gästar oss.
De kommer att berätta om de familjerättsliga frågor som är viktiga senare i livet, till exempel varför man ska skriva testamente eller framtidsfullmakt.
Även om de praktiska frågorna som är bra att veta kring bouppteckning och arvsskifte.
Var:                      Regionmuseets hörsal.
När:                     Onsdag 6/3 kl 14:00 – 15:30.
Entré:                  100 kr, icke medlem 150 kr.
Kontakt:              Eva Borg, 0720 495032, eva.borg50@gmail.com
 

07 En framtid med AI
Kerstin Johnsson, som  jobbar med att utveckla AI både praktiskt och strategiskt, gästar oss.
Det har skett enorma teknikframsteg med AI de senaste åren, vilket har skapat många möjligheter, men också risker. Det är tydligt att AI kommer att förändra samhället på många sätt, för unga såväl som för äldre. Men hur?
Var:                      Regionmuseets hörsal.
När:                     Onsdag 10/4 kl 14:00 – 15:00.
Entré:                  100 kr, icke medlem 150 kr.
Kontakt:              Eva Borg, 0720 495032, eva.borg50@gmail.com