01 Årsmöte/kallelse
Sedvanligt årsmöte med efter-
följande kaffe och underhållning. Ett musikprogram planeras.
Föranmäl er gärna då vi bjuder på kaffe.
Var: Östermalmskyrkan.
När: Onsdag 14/2 kl 14.00 – 16.00.
Medlemskap obligatoriskt.
Kontakt: Barbro Westerström
0733 337812.
Detta gäller som kallelse till
årsmötet.