Årsmöte
Nordöstra Skånes Senioruniversitet.
Onsdagen 9 februari kl 13.00, Östermalmskyrkan.
Därefter eftermiddagskaffe och Per Gustafssons kåseri Lortatyg i Skåne. Se under föreläsningar.