Våra studiecirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Deltagarantalet i studiecirklarna kan vara begränsat på grund av cirkelns karaktär eller pandemin. Normalt omfattar cirklar 6 x 3 lektionstimmar (kan variera). Vi kontaktar alla som anmält sig innan studiecirkeln börjar. Det går att anmäla sig efter sista anmälningsdag, om det finns plats kvar i studiecirklarna. Cirkelavgift, 200:-, betalas snarast efter bekräftelse, dock senast vid andra cirkeltillfället, till bg 872-7489 med uppgift om inbetalare, cirkelnummer samt erhållet OCR-nummer. Extra kostnad för materiel kan förekomma i vissa cirklar. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive cirkelledare. Telefonnummer till cirkelledarna finns under respektive studiecirkel

30 Politik, Världspolitiska frågor
Politik – Världspolitiska frågor Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala förhållanden och religioners inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapporteringen. Vi inriktar oss framför allt på länder och områden med pågående konflikter eller där risk föreligger att större konflikter kan bryta ut och deras påverkan på det världspolitiska läget.
Tisdagar jämna veckor
Ledare: Kent Kristoffersson, 0738 088704, kentk.sf@gmail..com
Start:Tis 7/2 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

31 Klimatfrågan NYHET!
Klimatfrågan. Sedan länge har en mängd forskare i världen diskuterat frågor om klimatet. Är det så att stora förändringar av klimatet pågår? Är det vi människor som förorsakar förändringarna? Är behovet av energi för vår vällevnad orsaken? Förstör vi vår livsmiljö? Dessa stora frågeställningar diskuterar vi för att uppnå en bättre förståelse av vår värld.
Onsdagar jämna veckor
Ledare: Torsten Jeppsson, 0706 60 39 37, torsten.jeppsson@gmail.com
Start:Ons 8/2 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

32 Vill du veta mer om smycken?
Vill du veta mer om smycken? Vi ökar kunskapen kring dina egna smycken, köpta som ärvda. Ser också på smycken ur ett historiskt perspektiv. Hur ser jag skillnad på olika sorters pärlor, ädelstenar eller metaller? Hur sköter jag bäst mina smycken ?
Onsdagar jämna veckor 
Ledare: Maj-Britt Nilsson, 0708 23 75 38, mbvivekanilsson@gmail.com
Start:Ons 8/2 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr


33 Musikhistoria
Musikhistoria Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Torsdagar jämna veckor.
Ledare: Bertil Larsson, 0725 87 10 02, larssonbertil43@gmail.com.
Start:Tor 9/2 kl 13:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

34 Politik, Aktuellt inom EU
Politik – Aktuellt inom EU Oron i världen är stor efter Rysslands anfall på Ukraina – ett land som önskat ansluta sig till EU. EU:s medlemsstater har försökt stödja Ukraina på bästa sätt. Vad som händer framdeles kommer säkert att fresta på staternas sammanhållning. Förutom FN och NATO är EU en ytterst viktig organisation för det framtida Europa. Inom cirkeln kommer vi att diskutera och analysera skeendet.
Torsdagar jämna veckor
Ledare: Jan-Åke Carlsson, 0733 02 66 62, janake.carlsson40@gmail.com
Start:Tor 9/2 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

35 Släktforskning, Mats frågelåda
Släktforskning – Mats frågelåda Vi diskuterar frågor som lämnats in i förväg och löser släktforskningsproblem. Företräde för de som deltagit i frågelådan tidigare. Max. 6 deltagare.
Måndagar 13/2, 27/3, 8/5 kl 13.30-16.00
Ledare: Mats J Larsson, 0703 72 75 01, matsjlarsson@outlook.com
Start:Mån 13/2 kl 13:30
Tillfällen:3
Avgift:200 kr

36 Filmcirkel
Filmcirkel Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen. Max. 18 deltagare.
Tisdagar udda veckor.
Ledare: Janos Padar, 0728 88 22 75, janos.padar@icloud.com
Start:Tis 14/2 kl 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

37 Kristen tro utifrån bibeln
Kristen tro utifrån Bibeln Vi samtalar och letar efter trovärdiga svar på våra livsfrågor.
Onsdagar udda veckor
Ledare: Alve Svensson, 0703 75 76 81, alvesvensson@gmail.com
Start:Ons 15/2 kl 13:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

38 Operasångare från förr
Operasångare från förr. Vi lyssnar på stenkakor från 1890-talet fram till 1950-talet och samtalar om artister, operor, kompositörer m.m. och om att samla stenkakor och fonografrullar.
Torsdagar udda veckor.
Plats: cirkelledarens bostad, Gratia Dei (där den stora skivsamlingen finns).
Ledare: Robert Johannesson, 0766 14 69 91, rojo1947@gmail.com.
Ort:Gratia Dei, Kristianstad
Start:Tor 16/2 kl 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

39 Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid
Säkerhets- och för - svarspolitik i en ny tid Under kalla kriget hade Sverige, relativt folkmängden, en av världens starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter. Tillsammans med ett omfattande inofficiellt samarbete med västmakterna kunde vi hålla oss med en egen säkerhetspolitisk linje. Under 90- och 00-talen avrustades Sverige på ett sätt som kraftigt undergrävde vår säkerhet. Den sedan några år påbörjade återupprustningen bör jar ge resultat, men mycket återstår. Målet om 2% av BNP till försvaret är ett viktigt delbeslut. Än viktigare är givetvis besluten om att Sverige och Finland söker medlemskap i NATO. Vad detta innebär, kopplat till det fortsatta kriget mot Ukraina och Rysslands aggressiva hållning, bör vara en av huvudingredienserna i höstens diskussioner.
Max 18 deltagare.
Torsdagar kl 13.30 udda veckor
Ledare: Lennart Arvidsson, 0700 91 77 27, lennartarvidssonahus@gmail.comn
Start:Tor 16/2 kl 13:30
Tillfällen:6
Avgift:200 krt

40 Udda sevärdheter i trakten
Udda sevärdheter i trakten Med nya och tidigare deltagare fortsätter vi tillsammans att söka efter intressanta och mindre kända sevärdheter i trakten. Det kan vara historiska platser, intressant natur, byggnader, eller vad vi finner värt att intressera oss för. Några träffar inomhus och några som gemensamma utflykter i egna bilar med samåkning.
Torsdagar kl. 10.00, udda veckor.
Ledare: Folke Svantesson, 0768 25 85 11, folke.svantesson@telia.com.
Start:Tor 16/2 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

41 Teatercirkel
Teatercirkel Vi diskuterar, gör teaterbesök och samtalar kring dessa.
Fredagar, udda veckor.
Start: 17 februari  kl 10.00
Ledare: Gull-Britt Strömbom, 0730 97 04 88, gullbrittstrombom@msn.com.
Start:Fre 17/2 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

42 Hälsobringande Natur och Trädgård
Hälsobringande Natur och Trädgård Naturen och trädgården har i alla tider ansetts hälsobringande. Människans välbefinnande och hälsa är beroende av hur samhället ser ut och hur vi lyckas leva vårt liv i detta. Miljöpsykologisk forskning visar att vistelse i naturområden, parker och trädgårdar har betydelse för våra upplevelser av hälsa och ger samtidigt återhämtning och ökad livskvalité. Vi samtalar om och delar erfarenheter av att vistas i natur och trädgård. Max. 8 deltagare. Höstens deltagare har företräde.
Tisdagar kl. 10.00. Start: 7 mars 2023 ,resterande datum bestäms vid första tillfället. Plats: Önnestad, i Britta Lenas trädgård.
Ledare: Britta Lena Engström, 0733 44 88 40, brittalenaeng@gmail.com.
Ort:Önnestad
Start:Tis 7/3 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

43 Vårens fåglar i Kristianstadstrakten
Vårens fåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed.
Uppstart vecka 10 2023. Tid och  Plats meddelas senare. Alla träffar utomhus.
Ledare: Nils Waldemarsson, 0706 52 63 11, nils.waldemarsson1948@gmail.com.
Start:Tis 7/3 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

45 Träd i våra parker
Träden har blivit allt viktigare i våra städer - både till nytta och nöje. Vi besöker olika parkmiljöer i Kristianstad, bland annat Tivoliparken och får del av deras historia och hur vi kan känna igen olika träd. Max. 8 deltagare.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, udda veckor. Start: 11/4 2023, sedan 25/4, 9/5, 23/5, 20/6 och 4/7.
Ledare: Karin Bergendal, 0738 00 36 67, k.bergendal@gmail.com
Start:Tis 11/4 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

44 Vårens växter
Vårens växter. Några naturvandringar i Kristianstadstrakten när naturen är som vackrast. Som cirkeldeltagare är du välkommen med förslag på utflyktsmål. Max 25 deltagare. 
Naturvandringarna ordnas vid 3-4 tillfällen.
Tid:       Torsdagar kl 09.30
Start:     11 maj 2023 vid Naturums parkeringsplats (längst i söder)
Ledare: Kjell -Arne Olsson, 0737 45 49 94, kjellarneolsson87@gmail.com
Var:Samling vid Naturums parkeringsplats (längst i söder)
Start:Tor 11/5 kl 09:30
Tillfällen:3
Avgift:200 kr