Våra studiecirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Deltagarantalet i studiecirklarna kan vara begränsat på grund av cirkelns karaktär eller pandemin. Normalt omfattar cirklar 6 x 3 lektionstimmar (kan variera). Vi kontaktar alla som anmält sig innan studiecirkeln börjar. Det går att anmäla sig efter den 21 augusti, som är sista anmälningsdag, om det finns plats kvar i studiecirklarna. Cirkelavgift, 200:-, betalas snarast efter bekräftelse, dock senast vid andra cirkeltillfället, till bg 872-7489 med uppgift om inbetalare, cirkelnummer samt erhållet OCR-nummer. Extra kostnad för materiel kan förekomma i vissa cirklar. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive cirkelledare. Telefonnummer till cirkelledarna finns under respektive studiecirkel

29 Filmcirkel
Filmcirkel Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen. Max. 18 deltagare. Tid: Tisdagar kl. 13.00, udda veckor.
Start: 13 september 2022. Ledare: Janos Padar, 0728 88 22 75, janos.padar@icloud.com
Start:Tis 13/9 kl 13:00 - 16:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

30 Teatercirkel
Teatercirkel Vi diskuterar, gör teaterbesök och samtalar kring dessa.
Tid: Fredagar kl. 10.00, jämna veckor. Start: Tidigast 9 september 2022 (teaterprogrammet ej klart vid detta programs tryckning). Ledare: Gull-Britt Strömbom, 0730 97 04 88, gullbrittstrombom@msn.com.
Start:Fre 9/9 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

31 Musikhistoria
Musikhistoria Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Tid: Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor. Start: 8 september 2022. Ledare: Bertil Larsson, 0725 87 10 02, larssonbertil43@gmail.com.
Start:Tor 8/9 kl 13:30 - 16:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

32 Operasångare från förr
Operasångare från förr. Vi lyssnar på stenkakor från 1890-talet fram till 1950-talet och samtalar om artister, operor, kompositörer m.m. och om att samla stenkakor och fonografrullar.
Tid: Torsdagar kl 13.00, udda veckor. Start: 15 september 2022. Plats: cirkelledarens bostad, Gratia Dei (där den stora skivsamlingen finns). Ledare: Robert Johannesson, 0766 14 69 91, rojo1947@gmail.com.
Ort:Gratia Dei, Kristianstad
Start:Tor 15/9 kl 13:00 - 16:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

33 Demokrati
Demokrati Är demokratin som styrelseform i fara? På senare år har denna fråga varit mycket aktuell i massmedia. Vi studerar människan som samhällsbyggare och de styrsystem och regler som garanterar samhällets fortbestånd. Vi kommer in på olika politiska ideologier. Cirkeln avser framför allt nutida samhällssystem.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, jämna veckor. Obs! Ny tid!
Start:Ons 7/9 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

34 Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid
Säkerhets- och för - svarspolitik i en ny tid Under kalla kriget hade Sverige, relativt folkmängden, en av världens starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter. Tillsammans med ett omfattande inofficiellt samarbete med västmakterna kunde vi hålla oss med en egen säkerhetspolitisk linje. Under 90- och 00-talen avrustades Sverige på ett sätt som kraftigt undergrävde vår säkerhet. Den sedan några år påbörjade återupprustningen bör jar ge resultat, men mycket återstår. Målet om 2% av BNP till försvaret är ett viktigt delbeslut. Än viktigare är givetvis besluten om att Sverige och Finland söker medlemskap i NATO. Vad detta innebär, kopplat till det fortsatta kriget mot Ukraina och Rysslands aggressiva hållning, bör vara en av huvudingredienserna i höstens diskussioner. Max. 18 deltagare.
Tid: Torsdagar kl. 13.30, udda veckor. Start: 15 september 2022. Ledare: Lennart Arvidsson, 0700 91 77 27, lennartarvidssonahus@gmail.com.
Start:Tor 15/9 kl 13:30 - 16:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

35 Politik ? Aktuellt inom EU
Politik – Aktuellt inom EU Oron i världen är stor efter Rysslands anfall på Ukraina – ett land som öns - kat ansluta sig till EU. EU:s medlemsstater har försökt stödja Ukraina på bästa sätt. Vad som händer framdeles kommer säkert att fresta på staternas sammanhållning. Förutom FN och NATO är EU en yt - terst viktig organisation för det fram - tida Europa. Inom cirkeln kommer vi att diskutera och analysera skeendet.
Tid: Torsdagar kl. 10.00, jämna veckor. Obs! Ny tid! Start: 8 september 2022. Ledare: Jan-Åke Carlsson, 0733 02 66 62, janake.carlsson40@gmail.com.
Start:Tor 8/9 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

36 Politik ? Världspolitiska frågor
Politik – Världspolitiska frågor Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala förhållanden och religioners inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapporteringen. Vi inriktar oss framför allt på länder och områden med pågående konflikter eller där risk föreligger att större konflikter kan bryta ut och deras påverkan på det världspolitiska läget.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor. Start: 6 september 2022. Ledare: Kent Kristoffersson, 0738 08 87 04, kentk.sf@gmail.com.
Start:Tis 6/9 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

37 Släktforskning, Mats frågelåda
Släktforskning – Mats frågelåda Vi diskuterar frågor som lämnats in i förväg och löser släktforskningspro - blem. Företräde för dem som deltagit i frågelådan tidigare. Max. 6 deltagare.
Tid: Måndagar, 13.30 – 16.00. Datum: 12/9, 24/10, 5/12. Mats J Larsson, 0703 72 75 01, matsjlarsson@outlook.com
 
Start:Mån 12/9 kl 13:30 - 16:30
Tillfällen:3
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

38 Kristen tro utifrån Bibeln
Kristen tro utifrån Bibeln Vi samtalar och letar efter trovärdiga svar på våra livsfrågor.
Tid: Onsdagar kl. 13.30, udda veckor. Datum: 14 september 2022. Ledare: Alve Svensson, 0703 75 76 81, alvesvensson@gmail.com.
Start:Ons 14/9 kl 13:30 - 16:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

39 Kyrkorum i tid och rum
Kyrkorum i tid och rum Vi utgår från några medeltida kyrkor och besöker sedan några från senare århundranden för att se hur olika konststilar och samhällen påverkar och påverkas av det medeltida kyrkorummet. Första tillfället träffas vi i Senioruniversitetets lokaler för genomgång och planering. Övriga tillfällen besöker vi kyrkor i Kristianstadstrakten. Deltagarna svarar själva för transporter till och från kyrkorna. Tid: Tisdagar kl. 13.30, udda veckor. Start: 13 september 2022. Ledare: Ann Renbjer, 044-21 30 77, ann.renbjer@telia.com.
Start:Tis 13/9 kl 13:30 - 16:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

40 Hälsobringande Natur och Trädgård
Hälsobringande Natur och Trädgård Naturen och trädgården har i alla tider ansetts hälsobringande. Människans välbefinnande och hälsa är beroende av hur samhället ser ut och hur vi lyckas leva vårt liv i detta. Miljöpsykologisk forskning visar att vistelse i naturområden, parker och trädgårdar har betydelse för våra upplevelser av hälsa och ger samtidigt återhämtning och ökad livskvalité. Vi samtalar om och delar erfarenheter av att vistas i natur och trädgård. Max. 8 deltagare. Vårens deltagare har företräde.
Tid: Onsdagar kl. 10.00. Start: 7 september 2022 och de fem följande onsdagarna. Plats: Önnestad, i Britta Lenas trädgård. Ledare: Britta Lena Engström, 0733 44 88 40, brittalenaeng@gmail.com.
Ort:Önnestad
Start:Ons 7/9 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

41 Hälsosamt liv
Hälsosamt liv 5 tillfällen med olika teman med inriktning för att kunna fortsätta leva ett så självständigt och hälsosamt liv som möjligt. Cirkeln utgår från nationella riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor, aktuell forskning och deltagarnas egna erfarenheter. Ansvariga för cirkeln är forskare och studenter från Kristianstads Högskola. Max. 12 deltagare Cirkeln är förlagd till Kristianstad Högskola. Buss 4 går från Kristianstad C till Högskolan.
Tid: Tisdagar kl. 14.00, udda veckor. Start: 27 september 2022. Var: Hus 13, Högskolan, Kristianstad. Ledare: Lina Behm, 044-250 39 96, lina.behm@hkr.se.
Start:Tis 27/9 kl 14:00 - 17:00
Tillfällen:5
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

42 Udda sevärdheter i trakten
Udda sevärdheter i trakten Med nya och tidigare deltagare fortsätter vi tillsammans att söka efter intressanta och mindre kända sevärdheter i trakten. Det kan vara historiska platser, intressant natur, byggnader, eller vad vi finner värt att intressera oss för. Några träffar inomhus och några som gemensamma utflykter i egna bilar med samåkning.
Tid: Torsdagar kl. 10.00, udda veckor. Start: 15 september 2022. Ledare: Folke Svantesson, 0768 25 85 11, folke.svantesson@telia.com.
 
Start:Tor 15/9 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

44 Höstens fåglar i Kristianstadstrakten
Höstens fåglar i Kristianstadstrakten Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed.
Start: Torsdagen 25 augusti 2022 kl. 10.00. introduktionsträff. Plats meddelas senare. Alla träffar utomhus. Tider bestäms vid introduktionsträffen. Ledare: Nils Waldemarsson, 0706 52 63 11, nils.waldemarsson1948@gmail.com.
 
Start:Tor 25/8 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

45 Träd i våra parker
Träd i våra parker Vi besöker några olika parkmiljöer i Kristianstad, bl.a. Tivoliparken och bekantar oss med träden, deras utse - ende och historia. Max. 8 deltagare. Observera att anmäla till cirkeln senast 8 augusti!
Tid: Tisdagar kl. 10.00, udda veckor. Start: 16 augusti 2022 (30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10). Ledare: Karin Bergendal, 0738 00 36 67, k.bergendal@gmail.com.
Start:Tis 16/8 kl 10:00 - 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

46 Vill du veta mer om smycken ?
Vill du veta mer om smycken? Vi ökar kunskapen kring dina egna smycken, köpta som ärvda. Vi ser också på smycken ur ett historiskt perspektiv. Hur ser jag skillnad på olika sorters pärlor, ädelstenar eller metaller? Hur sköter jag bäst mina smycken?
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor. Start: 6 september 2022. Ledare: Maj-Britt Nilsson, 0708 23 75 38, mbvivekanilsson@gmail.com
Start:Tis 6/9 kl 13:30 - 16:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt

47 Vi lär oss hantera smartphones och surfplattor
Vi lär oss hantera smartphones och surfplattor Tillsammans med elever på Söder - portgymnasiet lär vi oss hantera smartphones och surfplattor bättre för att kunna underlätta vår kommunika - tion med omvärlden. Kursen bygger på individuell handledning. Det förutsätts att du har tillgång till en smartphone eller surfplatta. Både du som inte gått kursen tidigare eller du som redan gått kursen en gång men vill repetera eller lära dig mer är välkommen. Max. 12 deltagare.
Tid: Onsdagar kl. 15.00 –17.00 (5x2 timmar). Start: 14 september 2022. Plats: Söderportgymnasiet (exakt plats/sal meddelas senare.) Ledare: Nils Nilsson, 0708 70 92 61, nils.nilsson@utb.kristianstad.se
Start:Ons 14/9 kl 15:00 - 17:00
Tillfällen:5
Avgift:200 kr
Medlemskap:obligatoriskt