Våra cirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Studiecirklar får normalt bestå av högst 20 deltagare, inklusive ledare, men antalet kan vara mera begränsat på grund av cirkelns karaktär. Normalt omfattar cirklarna 6 x 3 lektionstimmar. Vi kontaktar alla som anmält sig innan cirkeln börjar. Plats för våra cirklar är, om inte annat anges, Folkuniversitetets lokaler på Föreningsgatan 1, våning 1. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive ledare. Telefonnummer och mejladress till ledarna finns under respektive cirkel.

24 Färöarna
Vi fortsätter att fördjupa oss i Färöarnas historia, kultur och samhällsliv, besöker sevärdheter och ser naturen genom kameraögat.
Max 10 deltagare.
Tid:                     Onsdagar kl.13.30, jämna veckor.
Start:                   7 februari 2024.
Ledare:               Hannelore Stein, 0767 80 68 07, genie02@mail.com
 
 
25 Teatercirkel
Vi förbereder tre teaterbesök med efterföljande analys och diskussion. Vi träffas fyra gånger på Folkuniversitetet och går på teatern tre gånger tillsammans.
Tid:                      Fredagar kl 10, jämna veckor.
Start:                   9 februari 2024.
Ledare:               Gull-Britt Strömbom, 0730 97 04 88,                                                                          gullbrittstrombom@msn.com
 
 
26 Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Cirkelledaren berättar om kompositörer och kompositioner, spelar teman på piano, sedan lyssnar vi på stycket och diskuterar.
Tid:                      Torsdagar kl 13.30 jämna veckor.
Start:                    8 februari 2024.
Ledare:                Bertil Larsson, 0725 82 70 40, larssonbertil43@gmail.com
Kontakt:              Olof Steen, 0708 82 70 40, oss@julebo.com
 
 
27 Operasångare från förr
Vi lyssnar på stenkakor från 1890-talet fram till 1950-talet och samtalar om artister, operor, kompositörer och om att samla stenkakor och fonografrullar. Robert Johannesson har samlat gamla skivor under hela sitt liv, har mer än
20 000 stenkakor, och bjuder generöst på musik och minnen. En upplevelse både för den musik- och teknikintresserade.
Tid:                      Torsdagar kl 13.30, udda veckor.
Start:                   15 februari 2024.
Plats:                   cirkelledarens bostad i Gratia Dei. ”Jag kan ju inte flytta med                                  mig alla skivorna till FU” säger Robert.
Ledare:               Robert Johannesson, 0766 14 69 91, rojo1947@gmail.com
 
 
28 Filmcirkel                 
Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen.
Max 18 deltagare
Tid:                      Tisdagar kl 13.00, udda veckor.
Start:                    13 februari 2024.
Ledare:                 Birgitta Sivesand, 0739 46 22 09, birgittasivesand@yahoo.se
                             Merete Groes, 0725 18 38 06, merete.groes@telia.com
 
 
 
 
29 Trettio år som förändradevärlden NY!
Efter hundra år av krig inleddes runt 1815 en 100-årig period av relativ fred och ekonomisk och teknisk utveckling. 1914 började dock en drygt 30-årig period av konflikt och krig vilket innebar att världen såg helt annorlunda ut 1945.
Vi kommer via diskussioner behandla dessa trettio år. Klas-Göran Karlssons föreläsning ligger till grund för cirkeln.
Max 15 deltagare.
Tid:                      Fredagar kl. 10.00, udda veckor
Start:                   15 mars 2024
Ledare:                Bengt Haugwitz, 0727 33 25 74, bengt.haugwitz@telia.com
                            Barbro Westerström, 0733 32 78 12,
                            barbro.westerstrom@gmail.com
 
 
30 Världspolitiska frågor    
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala förhållande och religioners inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapporteringen. Vi inriktar oss framför allt på länder och områden med pågående konflikter eller där risk föreligger att större konflikter kan bryta ut och deras påverkan på det världspolitiska läget.
Tid:                      Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start:                    6 februari 2024.
Ledare:                 Kent Kristoffersson, 0738 08 87 04, kentk.sf@gmail.com
                             Bengt Löfqvist, 0733 64 32 64, bengt.38.lofqvist@gmail.com
 
 
31 Aktuellt inom EU
Oron i världen är stor efter Rysslands anfall på Ukraina – ett land som sökt anslutning till EU.
EU:s medlemsstater har försökt stödja Ukraina på bästa sätt. Vad som händer framdeles kommer säkert att fresta på staternas sammanhållning. Förutom FN och NATO är EU en ytterst viktig organisation för det framtida Europa. Inom cirkeln kommer vi att diskutera och analysera skeendet.
Tid:                      Torsdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start:                   8 februari 2024.
Ledare:               Jan-Åke Carlsson, 0733 02 66 62, janake.carlsson40@gmail.com
 
 
 
32 Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid
Under kalla kriget hade Sverige, relativt folkmängden, en av världens starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter. Tillsammans med ett omfattande inofficiellt samarbete med västmakterna kunde vi hålla oss med en egen säkerhetspolitisk linje.
Under 90- och 00-talen avrustades Sverige på ett sätt som kraftigt undergrävde vår säkerhet. Den sedan några år påbörjade återupprustningen börjar ge resultat, men mycket återstår. 2% av BNP till försvaret är ett viktigt delbeslut. Än viktigare är givetvis det faktum att Finland nu är medlem av NATO, men att Sverige fortfarande väntar på klartecken. Rysslands krig mot Ukraina och dess hotfulla tonläge mot omvärlden blir troligen bland det viktigaste vi har att hålla ögonen på under våren. Utvecklingen i Mellersta Östern är också mycket bekymmersam, vilket vi så klart kommer att följa.
Max 18 deltagare.
Tid:                      Torsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start:                   15 februari 2024.
Ledare:                Lennart Arvidsson, 0700 91 77 27,
                            lennartarvidssonahus@gmail.com
 
 
33 Aktier – något att satsa på?
Under hösten hade vi en studiecirkel, där vi gick igenom begreppet aktier, omfattande hur aktiebolag fungerar, val av aktier, allmänt om ekonomi mm. Under våren kommer vi att fortsätta med en ny cirkel, där vi träffas var 4:de vecka, för att följa hur ekonomin och aktiemarknaden utvecklas, samt diskutera olika enskilda aktier och deras utveckling.
Tid:                      Fredagar var 4:de vecka kl 10.00, jämna veckor.
Start:                    9 februari 2024.
Ledare:                 Bengt Haugwitz,
0727 33 25 74,
bengt.haugwitz@telia.com
 
 
34 Klimatfrågan
Sedan länge har en mängd forskare i världen diskuterat frågor om klimatet. Är det så att stora förändringar av klimatet pågår? Är det vi människor som förorsakar förändringarna? Är behovet av energi för vår vällevnad orsaken? Förstör vi vår livsmiljö?
Dessa stora frågeställningar diskuterar vi för att uppnå en bättre förståelse av vår värld.
Tid:                      Onsdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start:                   7 februari 2024.
Ledare:                Torsten Jeppsson, 0706 60 39 37, torsten.jeppsson@gmail.com
 
 
35 Udda sevärdheter i trakten
Med nya och tidigare deltagare fortsätter vi tillsammans att söka efter intressanta och mindre kända sevärdheter i trakten. Det kan vara historiska platser, intressant natur, byggnader, eller vad vi finner värt att intressera oss för.
Träffarna sker huvudsakligen som utflykter (samåkning i egna bilar).
Som deltagare måste du vara beredd att medverka i arrangemanget av minst en utflykt. Utflykterna kan ta längre tid än 3 timmar.
Tid:                     Torsdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start:                   14 mars 2024.
Ledare:               Folke Svantesson, 0768 25 85 11, folke.svantesson@telia.com.
 
 
36 Kristen tro utifrån Bibeln
Vi samtalar och letar efter trovärdiga svar på våra livsfrågor.
Tid:                   Onsdagar kl 13.30, udda veckor.
Start:                14 februari 2024.
Ledare:             Alve Svensson, 0703 75 76 81, alvesvensson@hotmail.com
 
 
37 EFT – effektiv självhjälp för ett bättre mående och ett friare liv? NY!
Vill du sova bättre, känna mindre oro eller smärta, förbättra ditt minne, prestera bättre på golfbanan, bli fri från störande tankar eller känslor?
EFT (emotionell frihetsteknik), även kallat ”tapping” eller knackning, är en av världens snabbast växande självhjälpsmetoder. Metoden är lättbegriplig, rakt på sak och du lär dig snabbt att använda EFT på egen hand. Vi går igenom hur metoden fungerar, lite historik och forskningsevidens. Men framför allt så knackar vi, vid varje träff olika tema som vi tillsammans bestämmer i förväg.
Max 10 deltagare.
Tid:                      Onsdagar kl 10.00 jämna veckor.
Start:                   7 februari 2024.
Ledare:                Kristin Lindahl, farmaceut och EFT-terapeut, 30 års erfarenhet                                inom Life Science, 0723 06 07 07, kristinlindahl7@gmail.com.
 
 
38 Hälsobringande Natur och Trädgård
Naturen och trädgården har i alla tider ansetts hälsobringande. Miljö-
psykologisk forskning visat att vistelse i naturområden, parker och trädgårdar har betydelse för våra upplevelser av hälsa och ger samtidigt återhämtning och ökad livskvalité. 
Vi samtalar om och delar erfarenheter av att vistas i natur och trädgård.
Max 8 deltagare, höstens deltagare har företräde.
Plats:                   Önnestad i Britta Lenas trädgård.
Tid:                      Tisdagar kl 10.00, jämna veckor.
Start:                   5 mars 2024.
Ledare:                Britta Lena Engström, 0733 44 88 40, brittalenaeng@gmail.com
 
 
39 Släktforskning - Mats frågelåda
Vi diskuterar frågor som lämnats in i förväg och löser släktforskningsproblem. Företräde för dem som deltagit i frågelådan tidigare. Max 6 deltagare.
Tid:                     Måndagar kl 13.30 – 16.00. Datum: 12/2, 25/3, 6/5 2024.
Ledare:                Mats J Larsson, 0703 72 75 01, matsjlarsson@outlook.com


40 Vårens växter
Några naturvandringar i Kristiastadstrakten när naturen är som vackrast. Som cirkeldeltagare är du välkommen med förslag på utflyktsmål.
Max 25 deltagare. Naturvandringarna ordnas vid 3–4 tillfällen.
Torsdagar kl. 09.30.
Start:                   16 maj 2024 vid Naturums parkeringsplats (längst i söder).
Ledare:               Kjell-Arne Olsson, 0737 45 49 94,                                                                             kjellarneolsson87@gmail.com
 
 
41 Vårens fåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed.
Tid:                      Tid och plats meddelas senare. Alla träffar utomhus.
Start:                   uppstart v.10.
Ledare:               Nils Waldemarsson, 0706 52 63 11,
                           nils.waldemarsson1948@gmail.com
 
 
42 Träd i våra parker
Från vår till sommar följer vi hur träden utvecklas, främst i våra parker i Kristianstad.
Vilka viktiga kännetecken skall man titta efter för att veta vilket träd det är? Vilken miljö behöver träden för att trivas? Vi bekantar oss även med hur kommunen planerar träd-
beståndet.
Första tillfället träffas vi i Senior-
universitetets lokaler för genomgång.
Max 8 deltagare.
Tid:                      Tisdagar kl. 10.00.
Datum:                26/3, 9/4, 23/4, 21/5, 18/6, 2/7 2024.
Ledare:               Karin Bergendal, 0738 00 36 67, k.bergendal@gmail.com