Våra studiecirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Deltagarantalet i studiecirklarna kan vara begränsat på grund av cirkelns karaktär eller pandemin. Normalt omfattar cirklar 6 x 3 lektionstimmar (kan variera). Vi kontaktar alla som anmält sig innan studiecirkeln börjar. Det går att anmäla sig efter den 16 januari, som är sista anmälningsdag, om det finns plats kvar i studiecirklarna. Cirkelavgift, 200:-, betalas snarast efter bekräftelse, dock senast vid andra cirkeltillfället, till bg 872-7489 med uppgift om inbetalare, cirkelnummer samt erhållet OCR-nummer. Extra kostnad för materiel kan förekomma i vissa cirklar. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive cirkelledare. Telefonnummer till cirkelledarna finns under respektive studiecirkel


28 Filmcirkel
Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen. Max. 18 deltagare.
Tid: Tisdagar kl. 13.00, udda veckor. Obs! Ny tid! Start: 15 februari 2022.
Ledare: Janos Padar, 0728 88 22 75, janos.padar@icloud.com


29 Teatercirkel
Vi diskuterar, gör teaterbesök och samtalar kring dessa.
Tid: Fredagar kl. 10.00, jämn vecka.
Start: Tidigast 11/2 (teaterprogrammet ej klart ännu).
Ledare: Gull-Britt Strömbom, 0730 97 04 88, gullbrittstrombom@msn.com


30 Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär! Tid: Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 10 februari 2022.
Ledare: Bertil Larsson, 0725 87 10 02, larssonbertil43@gmail.com.


31 Kristen tro utifrån Bibeln
Vi samtalar och letar efter trovärdiga svar på våra livsfrågor.
Tid: Onsdagar kl. 13.30, udda veckor.
Start: 16 februari 2022.
Ledare: Alve Svensson, 0703 75 76 81, alvesvensson@gmail.com


32 Demokrati
Är demokratin som styrelseform i fara?
På senare år har denna fråga varit mycket aktuell i massmedia. Vi studerar människan som samhällsbyggare och de styrsystem och regler som garanterar samhällets fortbestånd. Vi kommer in på olika politiska ideologier. Cirkeln avser framför allt nutida samhällssystem.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 9 februari 2022.
Ledare: Torsten Jeppsson, 0706 60 39 37, torsten.jeppsson@gmail.com


33 Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid
Under kalla kriget hade Sverige relativt sett en av världens i förhållande till folkmängden starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter och kunde därför hålla en egen säkerhetspolitisk linje.
Under 90- och 00-talen avrustades Sverige på ett sätt som undergräver vår säkerhet. I samband med förra försvarsbeslutet startade en försiktig återtagning och med det nu gällande har ett gott (om än otillräckligt) steg tagits.
Det militära försvaret är en viktig del men det gäller i högsta grad också att återupprusta det civila försvaret. Hur ser säkerhets- läget ut i vårt närområde, dvs Östersjöområdet, Nordkalotten, Belarus och Ukraina? Hur påverkas vi av rivaliteten mellan USA och Kina? Är vi säkra på att ”få hjälp” om det behövs? Är NATO-anslut- ning något att tänka på?
Tid: Torsdagar 13.30 udda veckor
Start: 2022-01-17
Ledare: Lennart Arvidsson, 0700 91 77 27,lennartarvidssonahus@gmail.com


34 Politik – Aktuellt inom EU
Med utgångspunkt från Lissabon-fördraget studerar och diskute- rar vi vad som är aktuellt inom dagens EU.
Vi fokuserar på dagsaktuella händelser, såsom vad som händer framöver i Visegradländerna och konsekvenser av flyktingkrisen vid Belarusgränsen. Vi berör också EU efter Brexit. Är detta något som kan få följder i andra medlemsländer och som kan leda till fler länders utträde ur EU?
Tid: Onsdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 9 februari 2022.
Ledare: Jan-Åke Carlsson, 0733 02 66 62, janake.carlsson40@gmail.com


35 Politik – Världspolitiska frågor
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, socia- la förhållande och religioners inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapporteringen. Vi inriktar oss framför allt på länder och områden med pågående konflikter eller där risk föreligger att större konflikter kan bryta ut och deras påverkan på det världspolitiska läget.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 8 februari 2022.
Ledare: Kent Kristoffersson, 0738 08 87 04, kentk.sf@gmail.com


36 Hälsobringande Natur och Trädgård
Naturen och trädgården har i alla tider ansetts hälsobringande. Människans välbefinnande och hälsa är beroende av hur sam- hället ser ut och hur vi lyckas leva vårt liv där. Miljöpsykologisk forskning visar att vistelse i naturområden, parker och trädgårdar har betydelse för våra upplevelser av hälsa och samtidigt ger åter- hämtning och ökad livskvalité.
Vi samtalar och delar erfarenheter av att vistas i natur och trädgård. Max 8 deltagare. Höstens deltagare har företräde. Cirklarna äger rum i cirkelledarens trädgård.
Tid: Onsdagar kl. 10.00.
Start: 6 april 2022, 6 onsdagar i följd
Ledare: Britta Lena Engström, 0733 44 88 40, brittalenaeng@gmail.com


37 Vårens fåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed. Start: Torsdagen 3 mars 2022 kl. 10.00, introduktionsträff.
Plats meddelas senare. Alla träffar sker utomhus och tider bestäms vid introduktionsträffen.
Ledare: Nils Waldemarsson, 0706 52 63 11, nils.waldemarsson1948@gmail.com


38 Udda sevärdheter i trakten
Med nya och tidigare deltagare fortsätter vi tillsammans att söka efter intressanta och mindre kända sevärdheter i trakten. Det kan vara historiska platser, intressant natur, byggnader eller vad vi finner värt att intressera oss för.
Några träffar inomhus och några som gemensamma utflykter i
egna bilar med samåkning.
Tid: Torsdagar kl. 10.00, udda veckor. Start: Start: 3 mars 2022.
Ledare: Folke Svantesson, 076 825 85 11, folke.svantesson@telia.com


39 Träd i våra parker
Vi besöker några olika parkmiljöer i Kristianstad bl.a. Tivoliparken och bekantar oss med träden, deras utseende och historia.
Max 8 deltagare.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 12 april 2022.
Ledare: Karin Bergendal, 0738 00 36 67, k.bergendal@gmail.com


40 Vårens växter
Några naturvandringar i Kristianstadstrakten när naturen är som vackrast. Som cirkeldeltagare är du välkommen med förslag på utflyktsmål. Max 25 deltagare.
Naturvandringarna ordnas vid 3-4 tillfällen.
Tid: Torsdagar kl. 09.30.
Start: 12 maj 2022 vid Naturums parkeringsplats (längst i söder). Ledare: Kjell-Arne Olsson, 0737 45 49 94, kjellarneolsson87@gmail.com


41 Vill du veta mer om smycken?
Vi ökar kunskapen kring dina egna smycken, köpta som ärvda. Ser också på smycken ur ett historiskt perspektiv. Hur ser jag skillnad på olika sorters pärlor, ädelstenar eller metaller? Hur sköter jag bäst mina smycken ?
Tid: Tisdagar kl. 10.00 jämna veckor. Start: 8 februari 2022.
Ledare: Maj-Britt Nilsson, 0708 23 75 38, mbvivekanilsson@gmail.com

42 Släktforskning - Mats frågelåda.
Vi diskuterar frågor som lämnats i förväg och löser släktforskningsproblem.  Företräde för de som deltagit i frågelådan tidigare. Någon av träffarna kommer att genomföras digitalt med Zoom. 
Tid för träffarna är måndagar kl 13.30-16.00.
Tid:       14/2, 28/3, 19/5  2022
Ledare: Mats J Larsson, 0703 727501,  matsjlarsson@outlook.com