Våra cirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Studiecirklar får normalt bestå av högst 20 deltagare, inklusive ledare, men antalet kan vara mera begränsat på grund av cirkelns karaktär. Normalt omfattar cirklarna 6 x 3 lektionstimmar. Vi kontaktar alla som anmält sig innan cirkeln börjar. Plats för våra cirklar är, om inte annat anges, Folkuniversitetets lokaler på Föreningsgatan 1, våning 1. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive ledare. Telefonnummer och mejladress till ledarna finns under respektive cirkel.

29 Färöarna, NYHET!
Vi fördjupar oss tillsammans i Färöarnas historia, kultur och samhällsliv, besöker sevärdheter och ser naturen genom kameraögat. Max 10 deltagare.
Onsdagar, jämna veckor.
Ledare: Hannelore Stein, 076 780 68 07, genie02@mail.com.
Start: ons 6/9 kl 13.30 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

30 Politik, Världspolitiska frågor
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala förhållanden och religioners inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapporteringen. Vi inriktar oss framför allt på länder och områden med pågående konflikter eller där risk föreligger att större konflikter kan bryta ut och deras påverkan på det världspolitiska läget.
Tisdagar jämna veckor
Ledare: Kent Kristoffersson, 0738 08 87 04, kentk.sf@gmail.com
Start: Tis 5/9 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

31 Politik, Aktuellt inom EU
Oron i världen är stor efter Rysslands anfall på Ukraina – ett land som önskat ansluta sig till EU. EU:s medlemsstater har försökt stödja Ukraina på bästa sätt. Vad som händer framdeles kommer säkert att fresta på staternas sammanhållning. Förutom FN och NATO är EU en ytterst viktig organisation för det framtida Europa. Inom cirkeln kommer vi att diskutera och analysera skeendet.
Torsdagar jämna veckor
Ledare: Jan-Åke Carlsson, 0733 02 66 62, janake.carlsson40@gmail.com
Start Tor 7/9 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

32 Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid
Under kalla kriget hade Sverige, relativt folkmängden, en av världens starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter. Tillsammans med ett omfattande inofficiellt samarbete med västmakterna kunde vi hålla oss med en egen säkerhetspolitisk linje. Under 90- och 00-talen avrustades Sverige på ett sätt som kraftigt undergrävde vår säkerhet. Den sedan några år påbörjade återupprustningen börjar ge resultat, men mycket återstår. Målet om 2% av BNP till försvaret är ett viktigt delbeslut. Än viktigare är givetvis besluten om att Sverige och Finland söker medlemskap i NATO. Vad detta innebär, kopplat till det fortsatta kriget i Ukraina och Rysslands aggressiva hållning, bör vara en av huvudingredienserna i höstens diskussioner. Max 18 deltagare.
Torsdagar kl 13.30 udda veckor
Ledare: Lennart Arvidsson, 0700 91 77 27, lennartarvidssonahus@gmail.com
Start: Tor 14/9 kl 13:30 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

33 Klimatfrågan
Sedan länge har en mängd forskare i världen diskuterat frågor om klimatet. Är det så att stora förändringar av klimatet pågår? Är det vi människor som förorsakar förändringarna? Är behovet av energi för vår vällevnad orsaken? Förstör vi vår livsmiljö? Dessa stora frågeställningar diskuterar vi för att uppnå en bättre förståelse av vår värld.
Onsdagar jämna veckor
Ledare: Torsten Jeppsson, 0706 60 39 37, torsten.jeppsson@gmail.com
Start: Ons 6/9 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

34 Teatercirkel
Vi diskuterar, gör teaterbesök och samtalar kring dessa.
Fredagar, jämna veckor.
Ledare: Gull-Britt Strömbom, 0730 97 04 88, gullbrittstrombom@msn.com.
Start: Fre 8/9 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

35 Filmcirkel
Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen. Max. 18 deltagare.
Tisdagar udda veckor.
Ledare: Janos Padar, 0728 88 22 75, janos.padar@icloud.com
Start: Ons 13/9 kl 13:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

36 Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Torsdagar jämna veckor.
Ledare: Bertil Larsson, 0725 87 10 02, larssonbertil43@gmail.com, eller kontakta Olof Steen 0708 827040, oss@julebo.com
Start: Tor 7/9 kl 13:30 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

37 Operasångare från förr
Vi lyssnar på stenkakor från 1890-talet fram till 1950-talet och samtalar om artister, operor, kompositörer m.m. och om att samla stenkakor och fonografrullar.
Torsdagar udda veckor. Plats: cirkelledarens bostad, Gratia Dei (där den stora skivsamlingen finns).
Ledare: Robert Johannesson, 0766 14 69 91, rojo1947@gmail.com.
Start: Tor 14/9 kl 13:30 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

38 Kristen tro utifrån Bibeln
Vi samtalar och letar efter trovärdiga svar på våra livsfrågor.
Onsdagar udda veckor
Ledare: Alve Svensson, 0703 75 76 81, alvesvensson@hotmail.com
Start: Ons 13/9 kl 13:30 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

39 Kyrkorum i tid och rum
Vi utgår från några medeltida kyrkor och besöker sedan några kyrkor från senare århundranden för att se hur olika konststilar och samhällen påverkar och påverkas av det medeltida kyrkorummet. Första tillfället träffas vi i senioruniversitetets lokaler för genomgång och planering. Övriga tillfällen besöker vi kyrkor i Kristianstadstrakten. Deltagarna svarar själva för transporter till och från kyrkorna. Max 20 deltagare.
Tisdagar kl. 13.30, udda veckor
Ledare: Ann Renbjer, 044-21 30 77, ann.renbjer@telia.com
Start: Tis 12/9 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

40 Hälsobringande Natur och Trädgård
Naturen och trädgården har i alla tider ansetts hälsobringande. Människans välbefinnande och hälsa är beroende av hur samhället ser ut och hur vi lyckas leva vårt liv i detta. Miljöpsykologisk forskning visar att vistelse i naturområden, parker och trädgårdar har betydelse för våra upplevelser av hälsa och ger samtidigt återhämtning och ökad livskvalité. Vi samtalar om och delar erfarenheter av att vistas i natur och trädgård. Max. 8 deltagare. Vårens deltagare har företräde.
Tisdagar kl. 10.00 jämna veckor. Plats: Önnestad, i Britta Lenas trädgård.
Ledare: Britta Lena Engström, 0733 44 88 40, brittalenaeng@gmail.com.
Start: Tis 8/8 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

41 Träd i våra parker
Från sommar till höst följer vi trädens liv i några parker i Kristianstad. Hur man känner igen olika arter på bladen, frukterna, barken, storleken m.m. På sista träffen åker vi till universitetets gamla botaniska trädgård i Lund. I växthusen där ska vi bli mer bekanta med några av de exotiska trädformerna från olika klimat.
Tisdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 15/8, avslutning: 24/10 Ledare: Karin Bergendal, 0738 00 36 67, k.bergendal@gmail.com
Start: Tis 15/8 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

42 Höstens fåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed. Uppstart vecka 36. Tid och plats meddelas senare. Alla träffar utomhus.
Ledare: Nils Waldemarsson, 0706 52 63 11, nils.waldemarsson1948@gmail.com.
Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

43 Udda sevärdheter i trakten
Med nya och tidigare deltagare fortsätter vi tillsammans att söka efter intressanta och mindre kända sevärdheter i trakten. Det kan vara historiska platser, intressant natur, byggnader, eller vad vi finner värt att intressera oss för. Träffarna sker huvudsakligen som utflykter (samåkning i egna bilar) arrangeras av cirkeldeltagarna. Som deltagare måste du vara beredd att medverka i arrangemanget av minst en utflykt.
Torsdagar kl. 10.00, udda veckor.
Ledare: Folke Svantesson, 0768 25 85 11, folke.svantesson@telia.com.
Start: Tor 14/9 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

44 Vi lär oss hantera Smartphones
Tillsammans med elever på Söderportgymnasiet lär vi oss hantera smartphones och surfplattor bättre, för att underlätta vår kommunikation med omvärlden. Kursen bygger på individuell handledning. Det förutsätts att du har tillgång till en smartphone eller surfplatta. Både du som inte gått kursen tidigare eller du som gått kursen en gång men vill repetera eller lära dig mer är välkommen. Max 12 deltagare.
Onsdagar kl. 15.00-17.00 (5x2 timmar)
Ledare: Nils Nilsson, 0708 70 92 61, nils.nilsson@utb.kristianstad.se Var: Söderportgymnasiet
Start: Ons 6/9 kl 15:00 Tillfällen: 5 Avgift: 200 kr

45 Hälsosamt liv
8 tillfällen med olika tema med inriktning för att leva ett så självständigt och hälsosamt liv som möjligt. Cirkeln utgår från nationella riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor, från aktuell forskning och deltagarnas egna erfarenheter. Ansvariga för cirkeln är forskare och studenter från Kristianstad Högskola. Max 12 deltagare. Cirkeln är förlagd till Kristianstad Högskola, Hus 13. Buss 4 går från Kristianstad C till Högskolan.
Onsdagar udda veckor
Ledare: Lina Behm, 044-250 3996, lina.behm@hkr.se
Start: Ons 13/9 kl 10:00 - 13:00 Tillfällen: 8 Avgift: 200 kr

46 Släktforskning, Mats frågelåda
Vi diskuterar frågor som lämnats in i förväg och löser släktforskningsproblem. Företräde för dem som deltagit i frågelådan tidigare. Max. 6 deltagare.
Måndagar 11/9, 23/10, 4/12. kl 13.30
Ledare: Mats J Larsson, 0703 72 75 01, matsjlarsson@outlook.com
Start: Mån 11/9 kl 13:30 Tillfällen: 3 Avgift: 200 kr

47 Släktforskning (endast för nybörjare)
Vi lär oss släktforskningens grunder med dator. Datorvana krävs, samt egen dator. Pris: 1100 kronor inkl. kurslitteratur och tillgång till kyrkoböckerna på internet under kursen och hemma. Ni använder egen bärbar dator under kursen. Kursen sker dels vid träffar på FU, dels digitalt. Max 7 deltagare.
Ledare: Mats J Larsson, 0703 72 75 01, matsjlarsson@outlook.com, samt Åke Huhtapalo, 070 252 38 09, akehuhtapalo@gmail.com
Start: Mån 11/9 kl 10:00 Tillfällen: 7 Avgift: 1100 kr

48 Aktier - något att satsa på?
Ett unikt tillfälle denna höst att lära sig mer om aktier! Hur fungerar aktier, vilken strategi bör jag välja och hur minimerar man riskerna? Vi diskuterar direktavkastning och nyemissioner, olika typer av fonder och alternativ till fonder. Inledningsvis jämförs även aktier med andra typer av sparande.
Cirkelledare: Bengt Haugwitz, 0727 33 25 74, bengt.haugwitz@telia.com
Start: Fredag 8 september 10.00-12.15, udda veckor, 6 tillfällen. Avgift 200 kr

49 Wanås konst
Första tillfället 22 sept behandlar "Text i konsten"
Vi dyker ner i några av de språkbaserade konstverken i skulpturparken. Jenny Holzer har placerat texter längs den 1,8 km långa stenmuren som omgärdar parken, språket är också centralt i konstverken av bl.a. Sara Schwartz, Marianne Lindberg De Geer och Yoko Ono. Tillsammans upplever vi några av skulpturparkens konstverk, fikar och samtalar.
Vi deltar även den 21 oktober när Wanås Konst bjuder in till en dag med konst & litteratur där temat är svamparnas förunderliga värld.
Tredje tillfället 24 nov behandlar konstens stora frågor
Årets utställning med konstnären Carola Grahn lyfter frågor om natur och klimat, vilka andra stora frågor ställs vi inför när vi ser oss om i skulpturparken? Tillsammans utforskar vi några av konstverken i parken och samtalar för att avsluta i studion där vi inspireras av konstnären Jenny Holzer och sätter ord på våra tankar.