Våra studiecirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Deltagarantalet i studiecirklarna kan vara begränsat på grund av cirkelns karaktär eller pandemin. Normalt omfattar cirklar 6 x 2 lektionstimmar (kan variera). Vi kontaktar alla som anmält sig innan studiecirkeln börjar. Det går att anmäla sig efter den 22 augusti 2021, som är sista anmälningsdag, om det finns plats kvar i studiecirklarna. Cirkelavgift, för höstterminen 200:-, betalas snarast efter bekräftelse, dock senast vid andra cirkeltillfället, till bg 872-7489 med uppgift om inbetalare, cirkelnummer samt erhållet OCR-nummer. Extra kostnad för materiel kan förekomma i vissa cirklar. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive cirkelledare. Telefonnummer till cirkelledarna finns under respektive studiecirkel

Höstens cirklar övrigt

25 Filmcirkel

Vi ser och diskuterar kvalitetsfilmer från hela världen. Max. 18 deltagare.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, udda veckor Start: 14 september 2021. Ledare: Janos Padar, 0728 88 22 75, janos.padar@icloud.com

26 Musikhistoria
Vi gör nedslag i den klassiska musikhistorien, lyssnar, njuter och lär!
Tid: Torsdagar kl. 13.30, jämna veckor Start: 23 september 2021. Ledare: Bertil Larsson, 0725 87 10 02, larssonbertil43@gmail.com. Bertil kommer att medverka på distans genom att skriftligt bidra med uppslag och underlag i samarbete med deltagarna.

27 Kristen tro utifrån Bibeln
Vi samtalar och letar efter trovärdiga svar på våra livsfrågor.
Tid: Onsdagar kl. 13.30, udda veckor Start: 15 september 2021. Ledare: Alve Svensson, 0703 75 76 81, alvesvensson@gmail.com

28 Släktforskning (endast för nybörjare)
Vi lär oss släktforskningensgrunder med dator. Viss datorvana krävs. Max. 10 deltagare.
Tid: Onsdagar kl. 13.30–16.00 varje vecka, åtta träffar. Pris: 800 kronor inkl. kurslitteratur och tillgång till kyrkoböckerna på internet under kursen och hemma. Ni använder egen bärbar dator under kursen. Start: 6 oktober 2021. Ledare: Mats J Larsson, 0703 72 75 01, matsjlarsson@outlook.com. 

29 Släktforskning – Mats frågelåda
Vi diskuterar frågor som lämnats i förväg och löser släktforskningsproblem. Företräde för de som deltagit i frågelådan tidigare. Max 6 deltagare i varje grupp. Kan genomföras digitalt med Zoom om Coronapandemin består. I så fall endast 1 grupp.
Grupp 1 tre timmar måndagar 09.30-12.00 datum 13/9, 25/10, 6/12 Grupp 2 tre timmar måndagar 09.30-12.00 datum 4/10, 15/11, 20/12 Ledare: Mats J Larsson, 0703 72 75 01, matsjlarsson@outlook.com.

30 Politik – Världspolitiska frågor
Målsättningen är att öka våra kunskaper om olika länder och världsdelar, deras historia, kultur, politiska system, ekonomi, sociala förhållande och religioners inverkan. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapporteringen. Vi inriktar oss framför allt på länder och områden med pågående konflikter eller där risk föreligger att större konflikter kan bryta ut och deras påverkan på det världspolitiska läget
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor Start: 21 september 2021 Ledare: Kent Kristoffersson, 0738 08 87 04, kentk.sf@gmail.com

31 Politik – Aktuellt inom EU
Med utgångspunkt från Lissabon-fördraget studerar vi EU efter Brexit. Vi följer också unionens väg genom Corona-pandemin. Många anser att EU-länderna ”centralstyrs” från Bryssel. Är det så?
Tid: Onsdagar kl. 13.30, jämna veckor Start: 22 september 2021 Ledare: Jan-Åke Carlsson, 0733 02 66 62, janake.carlsson40@gmail.com

32 Säkerhets- och försvarspolitik i en ny tid
Under kalla kriget hade Sverige relativt sett en av världens i förhållande till folkmängden starkaste och mest krigsavhållande försvarsmakter och kunde därför hålla en egen säkerhetspolitisk linje. Under 90- och 00-talen avrustades Sverige på ett sätt som undergräver vår säkerhet. I samband med förra försvarsbeslutet startade en försiktig återtagning och med det nu gällande har ett gott (om än otillräckligt) steg tagits.
Tid: Torsdagar kl. 13.30, udda veckor Start: 16 september 2021 Ledare: Lennart Arvidsson, 0700 91 77 27, lennartarvidssonahus@gmail.com

33 Demokrati
Är demokratin som styrelseform i fara? På senare år har denna fråga varit mycket aktuell i massmedia. Vi studerar människan som samhällsbyggare och de styrsystem och regler som garanterar samhällets fortbestånd. Vi kommer in på olika politiska ideologier. Cirkeln avser framför allt nutida samhällssystem.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, jämna veckor Start: 22 september 2021 Ledare: Torsten Jeppsson, 0706 60 39 37, torsten.jeppsson@gmail.com

34 Nedslag i historien, lokalt, regionalt och på riksnivå
Hur påverkades folk lokalt och regionalt av krig, farsoter och politiska beslut tagna på riksnivå? Och vilka tolkningar görs idag? Vi gör nedslag på vikingatid/medeltid/16-17-18-hundratal samt  under andra världskriget. I anslutning till temat kommer vi också besöka Kjugekull och Torsebro krutbruk.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, udda veckor Start: 14 september 2021 Ledare: Bengt Kjellgren, 0733 66 38 62, kjellgren.bengt2@gmail.com

35 Medborgarkunskap/Hur fungerar det?
Vi söker tillsammans kunskap inom olika områden för att kunna göra medvetna val under vårt seniora liv. Dessa områden kan vara syn, hörsel, hemtjänst, olika sorters boende, trädgårdshjälp, support av olika slag hemma, sjukvård, mötesplatser, hjälpmedel etc.
Tid: Fredagar kl. 10.00, udda veckor Start: 17 september Ledare: Anita Ahlm, 0708 22 68 63, anita.ahlm1@gmail.com

36 Udda sevärdheter i trakten
Vi söker tillsammans efter intressanta och mindre kända sevärdheter i trakten. Det kan vara historiska platser, intressant natur, byggnader eller vad vi finner värt att intressera oss för.
Tid: Torsdagar kl. 10.00, udda veckor Start: 16 september 2021 Ledare: Folke Svantesson, 0768 25 85 11, folke.svantesson@telia.com 

37 Hälsobringande Natur och Trädgård
Naturen och trädgården har i alla tider ansetts hälsobringande. Människans välbefinnande och hälsa är beroende av hur samhället ser ut och hur vi lyckas leva vårt liv där. Miljöpsykologisk forskning visar att vistelse i naturområden, parker och trädgårdar har betydelse för våra upplevelser av hälsa och ger samtidigt återhämtning och ökad livskvalité. Vi samtalar och delar erfarenheter av att vistas i natur och trädgård.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, jämn vecka. Start: 22 september 2021 Ledare: Britta Lena Engström, 0733 44 88 40, brittalenaeng@gmail.com

38 Höstens fåglar i Kristianstadstrakten
Vi besöker olika biotoper, sjöstrand, havsstrand, äng, skog och hed.
Start: Torsdagen 26 augusti 2021 kl. 10.00 introduktionsträff. Plats meddelas senare. Alla träffar utomhus och tider bestäms vid introduktionsträffen. Ledare: Nils Waldemarsson, 0706 52 63 11, nils.waldemarsson1948@gmail.com

39 Vad är en park?
Vi besöker några väl valda parkmiljöer i Kristianstad, bl.a. Tivoliparken och bekantar oss med träden och buskarna där. Första träffen börjar inomhus. Max 10 deltagare.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, udda veckor Start: 31/8 2021 (14/9, 28/9 och ev. 12/10) Ledare: Karin Bergendal, 0738 00 36 67, k.bergendal@gmail.com

40 Kyrkorum i tid och rum
Vi utgår från några medeltida kyrkor och besöker sedan några från senare århundranden för att se hur olika konststilar och samhällen påverkar och påverkats av det medeltida kyrkorummet. Första tillfället träffas vi i Senioruniversitetets lokaler för genomgång och planering. Övriga tillfällen besöker vi kyrkor i Kristianstadstrakten. Deltagarna svarar själva för transporter till och från kyrkorna.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, udda veckor Start: 14 september 2021 Ledare: Ann Renbjer, 044 21 30 77, ann.renbjer@telia.com

41 Vill du veta mer om smycken?
Vi ökar kunskapen kring dina egna smycken, köpta som ärvda. Ser också på smycken ur ett historiskt perspektiv. Hur ser jag skillnad på olika sorters pärlor, ädelstenar eller metaller? Hur sköter jag bäst mina smycken ?
Tid: Tisdagar kl. 10.00 jämna veckor Start: 21 september 2021 Ledare: Maj-Britt Nilsson, 0708 23 75 38, mbvivekanilsson@gmail.com

42 Papperskul!
Papper har genom historien använts till både nytta och nöje. I denna cirkel får du lära dig att använda olika tekniker för att göra askar, korgar och olika slags kort, t.ex. gratulationskort. Medtag stor och liten sax, penna, sudd, linjal (30 cm) och ett kollegieblock. Max. 6 deltagare
Tid: Måndagar kl. 13.30, jämna veckor Start: 20 september 2021 Ledare: Ann-Christine Nilsson, 0702 22 77 15, s.peter.nilsson@gmail.com 

43 Vi lär oss hantera smartphones och surfplattor
Tillsammans med elever på Söderportgymnasiet lär vi oss hantera smartphones och surfplattor bättre för att underlätta vår kommunikation med omvärlden. Kursen bygger på individuell handledning. Det förutsätts att du har tillgång till en smartphone eller surfplatta. Både du som inte gått kursen tidigare och du som redan gått kursen en gång men vill repetera eller lära dig mer är välkommen. Max 12 deltagare. Tid: onsdagar kl. 15.00-17.00 (5 x 2 timmar) Start: 15 september 2021 (22/9, 29/9, 6/10, 13/10) Plats: Söderportgymnasiet, våning 3, sal H 307 Ledare: Nils Nilsson, 0708 70 92 61, nils.nilsson@utb.kristianstad.se

44 Jag kan inte laga mat!
För dig, man, som nästan aldrig har stått vid spisen. Nu har du chansen att hos Tina i Gualöv, tillsammans med enbart män, få lära dig grunderna i praktisk matlagning. Ni lagar lunchmaten och äter den sedan tillsammans. Allt under Tinas ledning. Max. 12 deltagare.
Tid: Måndagar 10.00-14.00, udda veckor, 4 tillfällen. Datum: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10 Pris: 1000:- plus råvarukostnad (beroende på vad ni lagar) Lokal: Tinas kök i Gualöv, Sigrids väg 13 Ledare: Tina Nilsson, 0702 25 76 16, kockahostina@gmail.com