Våra studiecirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Deltagarantalet i studiecirklarna kan vara begränsat på grund av cirkelns karaktär eller pandemin. Normalt omfattar cirklar 6 x 3 lektionstimmar (kan variera). Vi kontaktar alla som anmält sig innan studiecirkeln börjar. Det går att anmäla sig efter sista anmälningsdag, om det finns plats kvar i studiecirklarna. Cirkelavgift, 200:-, betalas snarast efter bekräftelse, dock senast vid andra cirkeltillfället, till bg 872-7489 med uppgift om inbetalare, cirkelnummer samt erhållet OCR-nummer. Extra kostnad för materiel kan förekomma i vissa cirklar. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive cirkelledare. Telefonnummer till cirkelledarna finns under respektive studiecirkel

20 Språk, Danska för svenskar
Språk, Danska för svenskar Vi läser, samtalar och gör nedslag i dansk kultur och samhälle, samt studerar språkfällor.
Tisdagar, jämna veckor.
Ledare: Ulla Damsholt, 0706 78 31 43, ulla.damsholt@hotmail.com
Start:Tis 7/2 kl 13:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

21 Språk, Engelsk konversation i Åhus
Språk, Engelsk konversation i Åhus Vi läser litterära texter och samtalar om dessa. Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tisdagar jämna veckor.
 Ledare: Lisbeth Larsson, 0728 76 78 40, gladavjord@hotmail.com.
Ort:Åhus
Start:Tis 7/2 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

22 Litteraturkunskap 09.30
Litteraturkunskap Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger till och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på bibliotek.
Tisdagar jämna veckor.
 Ledare: Britt-Marie Dahlman, 0709 36 00 14, dahlman.brittmarie@gmail.com.
Start:Tis 7/2 kl 09:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

23 Litteraturkunskap 13.00
Litteraturkunskap Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger till och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på bibliotek.
Tisdagar jämna veckor.
 Ledare: Britt-Marie Dahlman, 0709 36 00 14, dahlman.brittmarie@gmail.com.
Start:Tis 7/2 kl 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

24 Språk, Franska
Språk, Franska Vi läser franska noveller, hjälps åt med översättningar, uttal och grammatik. Vi samtalar även kring aktuella tidningsartiklar. Max. 12 deltagare.
Torsdagar jämna veckor.
 Ledare: Inger Callmer, 0708 28 81 63, inger.callmer49@gmail.com.
Start:Tor 9/2 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

25 Filosoficirkel
Filosoficirkel Från Platon till Bertrand Russell – det mänskliga tänkandets historia och struktur. Det mesta som skrivits om filosofi handlar om teoretisk filosofi, t.ex. kunskapsteori. Men jag tänker, åtminstone som avslutning, också ta upp några frågeställningar från praktisk filosofi, dvs. värdeteori och moraliska bedömningar.
Torsdagar kl 13 jämna veckor
 Ledare: Nils-Eric Sandberg, 044 12 51 20, n_e_sandberg@hotmail.com
Start:Tor 9/2 kl 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr


26 Språk, Grekiska och latinska låneord
Språk – grekiska och latinska låneord
Antikens kultur och historia. Material: Ebbe Vilborgs bok, Rena Grekiskan.
Fredagar jämna veckor.       
Ledare: Gun Lindahl, 044-31 09 24, 0729-723885 , gun.m.lindahl@gmail.com
Start:Fre 10/2 kl 12:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

27 Språk, Tyska
Språk, Tyska Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tisdagar udda veckor.
 Ledare: Moira Uggla, 0733 30 66 84, moira.b.uggla@gmail.com.
Var:Vilan
Start:Tis 14/2 kl 13:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

28 Språk, Tyska för nybörjare/konversation
Språk, Tyska för nybörjare/konversation För dig som läst tyska i skolan för länge sedan, men inte använt språket särskilt mycket, erbjuder vi nu en cirkel för nybörjare med inriktning på språkförståelse, uttal och samtal i turistsammanhang. Cirkeldeltagarna väljer nivå, inriktning, ämnen och studiemateriel tillsammans. Känner du dig mer avancerad finns vår traditionella cirkel i tyska.
Tisdagar udda veckor.
Ledare: Birgitta Dérand, 044-24 33 28, 0732 22 13 14, birgitta.derand38@gmail.com.
Start:Tis 14/2 kl 13:30
Tillfällen:6
Avgift:200 kr

29 Språk, Engelsk konversation
Språk, Engelsk konversation Vi samtalar och diskuterar med en bok som utgångspunkt. Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Onsdagar udda veckor.
Ledare: Bodil Carle Smedley, 0738 48 82 05, bodilcarle@hotmail.com.
Start:Ons 15/2 kl 10:00
Tillfällen:6
Avgift:200 kr