Våra studiecirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Deltagarantalet i studiecirklarna kan vara begränsat på grund av cirkelns karaktär eller pandemin. Normalt omfattar cirklar 6 x 3 lektionstimmar (kan variera). Vi kontaktar alla som anmält sig innan studiecirkeln börjar. Det går att anmäla sig efter den 16 januari, som är sista anmälningsdag, om det finns plats kvar i studiecirklarna. Cirkelavgift, 200:-, betalas snarast efter bekräftelse, dock senast vid andra cirkeltillfället, till bg 872-7489 med uppgift om inbetalare, cirkelnummer samt erhållet OCR-nummer. Extra kostnad för materiel kan förekomma i vissa cirklar. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive cirkelledare. Telefonnummer till cirkelledarna finns under respektive studiecirkel

17 Språk, Franska
Vi läser franska noveller, hjälps åt med översättningar, uttal och grammatik. Vi samtalar även kring aktuella tidningsartiklar. Max. 12 deltagare.
Tid: Torsdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 10 februari 2022.
Ledare: Inger Callmer, 0708 28 81 63, inger.callmer49@gmail.com

18 Språk, Danska för svenskar
Vi läser, samtalar och gör nedslag i dansk kultur och samhälle, samt studerar språkfällor.
Tid: Tisdagar kl. 13.30, jämna veckor.
Start: 8 februari 2022.
Ledare: UllaDamsholt,0706783143,ulla.damsholt@hotmail.com

19 Språk, Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tid: Tisdagar kl. 13.00, udda veckor.
Start: 15 februari 2022 på Vilan.
Ledare: MoiraUggla,0733306684,moira.b.uggla@gmail.com

20 Språk, Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tid: Tisdagar kl. 13.00, jämna veckor.
Start: 8 februari 2022 på Vilan.
Ledare: Moira Uggla, 0733 30 66 84, moira.b.uggla@gmail.com

21 Språk, Tyska för nybörjare
För dig som läst tyska i skolan för länge sedan, men inte använt språket särskilt mycket, erbjuder vi en cirkel för nybörjare med inriktning på språkförståelse, uttal och samtal i turistsammanhang.
Cirkeldeltagarna väljer nivå, inriktning, ämnen och studiemateriel tillsammans.
Känner du dig mer avancerad finns vår traditionella cirkel i tyska (se ovan nr 19 och 20).
Tid: Tisdagar 13.30 udda veckor
Start: 2022-02-15
Ledare: birgitta.derand38@gmail.com
Tisdagar kl 13.30, udda veckor. 15 februari 2022.
Birgitta Dérand, 044-243328, 0732 22 13 14,

22 Språk, Engelsk konversation
Vi läser en bok och samtalar om den.
Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tid: Onsdagar kl. 10.00, udda veckor.
Start: 16 februari 2022.
Ledare: Bodil Carle Smedley, 0738 48 82 05, bodilcarle@hotmail.com

23 Språk, Engelsk konversation i Åhus
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa.
Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tid: Tisdagar kl. 10.00, jämna veckor.
Start: 8 februari 2022.
Ledare: Lisbeth Larsson, 0728 76 78 40, gladavjord@hotmail.com

24 Språk, Grekiska och latinska låneord
Antikens kultur och historia. Material: Ebbe Vilborgs bok,
Rena Grekiskan.
Tid: Fredagar kl. 12.30, jämna veckor.
Start: 11 februari 2022.
Ledare: Gun Lindahl, 044-31 09 24, gun.m.lindahl@gmail.com

25 Litteraturkunskap
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på bibliotek.
Tid: Tisdagar, kl. 09.30, jämna veckor.
Start: 8 februari 2022.
Ledare: Britt-Marie Dahlman, 0709 36 00 14, dahlman.brittmarie@gmail.com

26 Litteraturkunskap
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på bibliotek.
Tid: Tisdagar, kl. 13.00, jämna veckor.
Start: 8 februari 2022.
Ledare: Britt-Marie Dahlman, 0709 36 00 14, dahlman.brittmarie@gmail.com

27 Litterära seminarier
Vi jämför kvinnliga och manliga författare från olika sekler och ser på språkets utveckling.
Tid: Torsdagar kl. 13.00, jämna veckor.
Start: 10 februari 2022.
Ledare: Nils-Eric Sandberg, 044-21 26 70, n_e_sandberg@hotmail.com