Våra cirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Studiecirklar får normalt bestå av högst 20 deltagare, inklusive ledare, men antalet kan vara mera begränsat på grund av cirkelns karaktär. Normalt omfattar cirklarna 6 x 3 lektionstimmar. Vi kontaktar alla som anmält sig innan cirkeln börjar. Plats för våra cirklar är, om inte annat anges, Folkuniversitetets lokaler på Föreningsgatan 1, våning 1. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive ledare. Telefonnummer och mejladress till ledarna finns under respektive cirkel.

20 Språk, Danska för svenskar
Vi läser, samtalar och gör nedslag i dansk kultur och samhälle, samt studerar språkfällor.
Tisdagar, jämna veckor.
Ledare: Ulla Damsholt, 0706 78 31 43, ulla.damsholt@hotmail.com.
Start: Tis 19/9 kl 13:30 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

21 Språk, Engelsk konversation
Vi samtalar och diskuterar med en bok som utgångspunkt. Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Onsdagar udda veckor.
Ledare: Bodil Carle Smedley, 0738 48 82 05, bodilcarle@hotmail.com.
Start: Ons 13/9 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

22 Språk, Engelsk konversation i Åhus
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa. Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tisdagar jämna veckor.
Ledare: Lisbeth Larsson, 0728 76 78 40, gladavjord@hotmail.com.
Ort: Åhus Start: Tis 5/9 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

23 Språk, Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska. Vi läser aktuella texter och samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tisdagar udda veckor.
Ledare: Moira Uggla, 0733 30 66 84, moira.b.uggla@gmail.com.
Var: Vilan Start: Tis 12/9 kl 13:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

24 Språk, Tyska, fortsättningscirkel
Tyska för nybörjare/konversation För dig som läst tyska i skolan för länge sedan, men inte använt språket särskilt mycket, erbjuder vi nu en cirkel för nybörjare med inriktning på språkförståelse, uttal och samtal i turistsammanhang. Cirkeldeltagarna väljer nivå, inriktning, ämnen och studiemateriel tillsammans. Känner du dig mer avancerad finns vår traditionella cirkel i tyska.
Tisdagar udda veckor.
Ledare: Birgitta Dérand, 044-24 33 28, 0732 22 13 14, birgitta.derand38@gmail.com.
Start: Tis 12/9 kl 13:30 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

25 Språk, Fransk konversation, fortsättningsgrupp
Vi samtalar om olika ämnen, hämtar inspiration från olika media och hjälps åt med översättningar, uttal och grammatik. Max. 8 deltagare.
Torsdagar jämna veckor.
Kontaktperson: Bodil Carle Smedley, 0738 48 82 05, bodilcarle@hotmail.com.
Start: Tor 7/9 kl 10:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

26 Språk, Grekiska och latinska låneord
Antikens kultur och historia. Material: Ebbe Vilborgs bok, Rena Grekiskan.
Fredagar jämna veckor.
Ledare: Gun Lindahl, 044-31 09 24, 0729-723885, gun.m.lindahl@gmail.com.
Start: Fre 8/9 kl 12:30 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

27 Litteraturkunskap 09.30
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger till och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på bibliotek. Max 8 personer, tidigare deltagare äger företräde.
Tisdagar jämna veckor.
Ledare: Britt-Marie Dahlman, 0709 36 00 14, dahlman.brittmarie@gmail.com.
Start: Tis 5/9 kl 09:30 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

28 Litteraturkunskap 13.00
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och böcker från olika världsdelar. Vi diskuterar författare och ger till och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på bibliotek. Max 8 personer, tidigare deltagare äger företräde.
Tisdagar jämna veckor.
Ledare: Britt-Marie Dahlman, 0709 36 00 14, dahlman.brittmarie@gmail.com.
Start: Tis 5/9 kl 13:00 Tillfällen: 6 Avgift: 200 kr

50 Arabiska-Språk och kultur

Vi bekantar oss med det arabiska språket och vardagslivet.
3 tillfällen under hösten, fredagar udda veckor. 
Ledare: Mona Alsalehi, 073 7750 945, ma_alsalehi@yahoo.se
Start Fred 13/10, Tillfällen 3 Avgift 100 kr