Våra cirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Studiecirklar får normalt bestå av högst 20 deltagare, inklusive ledare, men antalet kan vara mera begränsat på grund av cirkelns karaktär. Normalt omfattar cirklarna 6 x 3 lektionstimmar. Vi kontaktar alla som anmält sig innan cirkeln börjar. Plats för våra cirklar är, om inte annat anges, Folkuniversitetets lokaler på Föreningsgatan 1, våning 1. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive ledare. Telefonnummer och mejladress till ledarna finns under respektive cirkel.