Våra cirklar startar om tillräckligt många medlemmar anmäler sig. Studiecirklar får normalt bestå av högst 20 deltagare, inklusive ledare, men antalet kan vara mera begränsat på grund av cirkelns karaktär. Normalt omfattar cirklarna 6 x 3 lektionstimmar. Vi kontaktar alla som anmält sig innan cirkeln börjar. Plats för våra cirklar är, om inte annat anges, Folkuniversitetets lokaler på Föreningsgatan 1, våning 1. Frågor om studiecirklarna kan ställas till respektive ledare. Telefonnummer och mejladress till ledarna finns under respektive cirkel.

14 Danska för svenskar
Under trivsamma former läser vi texter och samtalar om dansk kultur och samhälle samt studerar språkfällor.
Max 15 personer, tidigare deltagare har förtur.
Tid:                     Tisdagar kl 13.30 jämna veckor.
Start:                   6 februari 2024.
Ledare:               Ulla Damsholt, 0706 78 31 43, ulla.damsholt@hotmail.com
 
 
15 Engelsk konversation
Vi samtalar och diskuterar med en bok som utgångspunkt. Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tid:                      Onsdagar kl 10.00 udda veckor.
Start:                   14 februari 2024.
Ledare:               Bodil Carle Smedley, 0738 48 82 05, carlesmedley@gmail.com
 
 
16 Engelsk konversation i Åhus
Vi läser litterära texter och samtalar om dessa. Cirkeln vänder sig till dig som under trivsamma former vill använda det engelska språket.
Tid:                      Tisdagar kl 10.00 jämna veckor.
Start:                    6 februari 2024.
Ort:                      Åhus.
Ledare:                 Lisbeth Larsson, 0728 76 78 40, gladavjord@hotmail.com
 
 
17 Tyska
Fräscha upp dina kunskaper i tyska.  Vi läser aktuella texter och samtalar under trevliga former i mindre grupp.
Tid:                      Tisdagar kl. 13.00, udda veckor.
Plats:                   Vilan.
Start:                   13 februari 2024.
Ledare:                Moira Uggla, 0733 30 66 84, moira.b.uggla@gmail.com
 
 
18 Tyska, fortsättningscirkel
Cirkeln är för dig som läst tyska i skolan för länge sedan, men inte använt språket särskilt mycket.  Vi arbetar med språkförståelse, uttal och samtal. Cirkeldeltagarna väljer nivå, inriktning och ämne tillsammans. Känner du dig mer avancerad finns vår traditionella cirkel i tyska.
Tid:                      Tisdagar 13.30, udda veckor.
Start:                   13 februari 2024.
Ledare:               Birgitta Dérand, 044 24 33 28, 0732 22 13 14, birgitta.derand38@gmail.com
 
 
19 Fransk konversation, fortsättningsgrupp
Vi samtalar om olika ämnen, hämtar inspiration från olika media och hjälps åt med översättningar, uttal och grammatik. Max 10 deltagare.
Tid:                      Torsdagar kl 10.00 jämna veckor.
Start:                   8 februari 2024.
Kontakt:              Bodil Carle Smedley, 0738 48 82 05, carlesmedley@gmail.com
 
 
20 Grekiska och latinska låneord
Antikens kultur och historia. 
Material: Ebbe Vilborgs bok, Rena Grekiskan.
Tid:                      Fredagar kl 12:30, jämna veckor.
Start:                   23 februari 2024.
Ledare:               Gun Lindahl, 044-31 09 24, 0729-72 38 85, gun.m.lindahl@gmail.com
 
 
21 Arabiska – språk och kultur
Vi bekantar oss med det arabiska språket och vardagslivet.
Tid:                      Fredagar kl 12.30 uddaveckor.
S tart:                   16 februari 2024.
Ledare:               Mona Alsalehi, 0737 75 09 45, ma_alsalehi@yahoo.se
 

22 Litteraturkunskap 09.30
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och från olika världsdelar. Vi diskuterar författare, ger till, och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på bibliotek.
Max 8 personer, tidigare deltagare äger företräde.
Tid:                      Tisdagar kl 9.30 jämna veckor.
Start:                   6 februari 2024.
Ledare:               Britt-Marie Dahlman, 0709 36 00 14, dahlman.brittmarie@gmail.com
 
 
23 Litteraturkunskap 13.00
Vi läser nya böcker och klassiker, svenska och utländska, böcker med olika teman och från olika världsdelar. Vi diskuterar författare, ger till, och får tips från varandra, tar böcker från egen bokhylla eller lånar på bibliotek. Max 8 personer, tidigare deltagare äger företräde.
Tid:                     Tisdagar kl 13.00 jämna veckor.
Start:                   6 februari 2024.
Ledare:               Britt-Marie Dahlman, 0709 36 00 14, dahlman.brittmarie@gmail.com